Skip to Content

Datum účinnosti: 1/15/2024

Společnost Mastercard International Incorporated a její dceřiné společnosti (společně dále jen „Mastercard“) respektují vaše soukromí.

Toto Globální prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje typy osobních údajů, které shromažďujeme, účely, pro které tyto osobní údaje shromažďujeme, jiné strany, s nimiž je můžeme sdílet, a opatření, která jsme učinili a činíme za účelem zabezpečení a ochrany údajů. Rovněž vás informuje o vašich právech a možnostech ve vztahu k vašim osobním údajům jakož i o tom, jak nás můžete kontaktovat ohledně našich postupů pro ochranu osobních údajů.

Upozorňujeme, že jednáme také jménem a podle pokynů finančních institucí, obchodníků a dalších partnerů, kteří jednají jako správci údajů, například při zpracování platebních transakcí. Další informace týkající se zpracování vašich osobních údajů v této souvislosti naleznete v jejich vlastních zásadách ochrany osobních údajů.

Naše zásady ochrany osobních údajů se mohou v jednotlivých zemích, v nichž působíme, lišit v závislosti na místních postupech a legislativním prostředí. Na některé naše produkty a služby se mohou vztahovat zvláštní prohlášení o ochraně osobních údajů. Navštivte prosím webovou stránku konkrétního produktu nebo služby, abyste se dozvěděli více o našich zásadách ochrany osobních údajů, soukromí a informací v souvislosti s daným produktem nebo službou.

TRUSTe TRUSTe

 

 

1. Osobní údaje, které můžeme shromažďovat

„Osobními údaji“ se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné osoby. Můžeme shromažďovat následující kategorie osobních údajů:

 • Informace o transakcích, jako je číslo osobního účtu, jméno a sídlo obchodníka, datum a celková částka transakce a další informace poskytnuté finančními institucemi nebo obchodníky, pokud jednáme jejich jménem.
 • Informace o produktech a službách, jako jsou registrační a platební informace a informace specifické pro daný program, když si od nás přímo vyžádáte produkty nebo služby přímo nebo se účastníte marketingových programů.
 • Používání webových stránek, zařízení a mobilních aplikací a podobné informace shromažďované automatizovanými prostředky, jako jsou soubory cookie a podobné technologie.
 • Žádosti o zaměstnání a související informace, když se u nás ucházíte o zaměstnání.
 • Pracovní kontaktní informace, když pracujete pro jednoho z našich obchodních partnerů.
 • Informace o ověření identity, např. jméno, e-mailová adresa, fyzická adresa, telefonní čísla a adresa IP.

Pro účely tohoto Globálního prohlášení o ochraně osobních údajů znamenají „osobní údaje“ veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné osoby. V níže popsaných situacích můžeme získat různé typy osobních údajů (včetně citlivých osobních údajů podle platných zákonů), které se vás týkají.

Osobní údaje, které obdržíme od finančních institucí, obchodníků a dalších partnerů v souvislosti s produkty nebo službami společnosti Mastercard

Jako zpracovatel platebních transakcí a poskytovatel souvisejících služeb získáváme v souvislosti s vašimi platebními transakcemi omezené množství informací, jako je např. číslo platební karty, jméno obchodníka a jeho místo podnikání, datum a celková částka transakce. Důležité je, že ke zpracování platebních transakcí nepotřebujeme jméno držitele karty ani jiné kontaktní informace.

Navíc nám u některých produktů a služeb mohou vaše finanční instituce, obchodníci, u kterých uskutečňujete transakci, nebo jiní partneři poskytnout více informací o vás, nebo je můžeme shromáždit přímo od vás, abychom vám poskytli tyto produkty a služby jejich jménem, podpořili jejich podnikání nebo prováděli zpracovatelské činnosti v jejich zastoupení.

Ve výše uvedených situacích můžeme jednat jménem a podle pokynů finančních institucí, obchodníků a dalších partnerů, kteří jednají jako správci údajů. Pokud právní předpisy nestanoví jinak, budeme vaše osobní údaje zpracovávat pro účely zpracování platebních transakcí nebo pro účely dohodnuté mezi společností Mastercard a finančními institucemi, obchodníky a dalšími partnery. Další informace týkající se zpracování vašich osobních údajů naleznete v jejich vlastních zásadách ochrany osobních údajů.

Osobní údaje, které shromažďujeme při poskytování produktů a služeb Mastercard přímo vám

Společnost Mastercard vám může přímo poskytovat produkty a služby, jako jsou marketingové programy, programy odměn, digitální peněženky, řešení Open Banking, předplacené služby, programy upozornění na polohu (umístění) a nástroje biometrického ověřování. Chcete-li využívat výhody jednoho nebo více těchto produktů a služeb, můžete nám poskytnout své údaje přímo prostřednictvím různých prostředků, včetně: (i) našich webových stránek a digitálních aktiv (dat, prostředků), (ii) v reakci na marketingové nebo jiné sdělení, (iii) přihlášením se k produktu nebo službě společnosti Mastercard nebo (iv) prostřednictvím vaší účasti na nabídce, programu nebo propagační akci. Vaše osobní údaje můžeme rovněž získat prostřednictvím použití našich produktů nebo služeb, od společností, které používají nebo poskytují podporu pro naše produkty nebo služby, z veřejně dostupných zdrojů nebo od partnerů, kterými je třetí strana. Vaše osobní údaje nám mohou být předány i vaší finanční institucí, obchodníkem nebo jinými obchodními partnery.

Níže je uveden přehled typů osobních údajů, které můžeme shromažďovat v souvislosti s programy, které vám nabízíme přímo. Každý program se liší, takže kde je to možné, přečtěte si příslušné prohlášení o ochraně osobních údajů týkající se daného programu, kde naleznete další informace o použití vašich osobních informací pro daný program.

 • Registrace a informace o platbě: Můžeme shromažďovat identifikátory a vaše kontaktní údaje (například jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, fakturační nebo dodací adresu), autentizační údaje (např. uživatelské jméno a heslo), věk, datum narození, pohlaví a rodinný stav, informace o statusu příslušníka armády nebo veterána, jazykové preference, platební údaje, číslo osobního účtu, komerční informace, například jméno obchodníka a jeho místo podnikání, datum a celkovou částku transakcí, datum vypršení platnosti karty a ověřovací kód karty.
 • Informace, které zpracováváme, abychom vám mohli poskytovat program: V závislosti na programu můžeme shromažďovat různé typy osobních údajů. Například programy, které vám nabízejí služby založené na poloze, obvykle vyžadují získání vaší adresy nebo údajů o zeměpisné poloze. Programy v rámci našich řešení Open Banking mohou vyžadovat shromažďování informací o vašich finančních účtech. Podobně programy, které umožňují ověřit vaši totožnost například pomocí rozpoznávání obličeje nebo otisku prstu, mohou vyžadovat zpracování vaší fotografie a/nebo biometrických údajů. Všechny tyto programy jsou dobrovolné a vaše osobní údaje jsou shromažďovány pouze tehdy, pokud se k těmto programům přihlásíte.
 • Jiné informace, které se rozhodnete poskytnout: Můžete se rozhodnout poskytnout další informace, například různé typy obsahu (např. fotografie, články, komentáře), kontaktní informace přátel nebo jiných osob, které si přejete, abychom kontaktovali, obsah, který zpřístupníte na účtu na sociálních sítích, nebo členství u třetích stran nebo další informace, které s námi chcete sdílet, například když kontaktujete oddělení služeb zákazníkům.

Můžou se na vás vztahovat povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, například povinnost poskytnout úplné a přesné osobní údaje při udělení souhlasu se zpracováním svých osobních údajů.

Kromě toho můžeme shromáždit nebo použít osobní údaje pro prevenci a monitorování podvodů, řízení rizik, řešení sporů a další související účely. Takové informace mohou zahrnovat identifikátory, komerční informace a informace o aktivitě na internetu nebo jiných elektronických sítích, jako je číslo osobního účtu, jméno obchodníka a jeho místo podnikání, datum a celkovou částku transakcí, IP adresu, hodnocení rizika podvodu, údaje o poloze, podrobnosti o obchodníkovi, zakoupené položky a informace o sporu. Když poskytujeme řešení v oblasti kryptoměn a blockchainové inteligence, můžeme také shromažďovat a zpracovávat informace získané z blockchainu, včetně adres blockchainu a dalších detailů kryptoměnových transakcí. Další informace získáte kliknutím zde.

Další informace o našem shromažďování osobních údajů v rámci našich řešení Open Banking získáte kliknutím zde.

Osobní údaje získané, když kliknete na naše reklamy, navštívíte naše webové stránky, použijete naše mobilní aplikace nebo jiná digitální aktiva (data, prostředky) společnosti Mastercard

My, naši poskytovatelé služeb a partneři získáváme určité informace automatizovanými prostředky, jako jsou informace o aktivitě na internetu nebo jiných elektronických sítích, soubory cookies nebo webové signály (web beacons), když kliknete na naše reklamy, použijete naše mobilní aplikace nebo navštívíte naše webové stránky, stránky nebo jiná digitální aktiva (data, prostředky). Mezi informace o internetu a/nebo zařízení, které shromažďujeme tímto způsobem, mohou patřit: IP adresa, typ prohlížeče, operační systém, identifikátor mobilního zařízení, zeměpisná oblast, odkazující adresa URL a informace o prováděných aktivitách nebo interakcích s našimi digitálními aktivy (daty, prostředky). „Cookie“ je textový soubor, který webový server umístí na pevný disk počítače. „Webový signál“ („web beacon”), známý také jako internetová značka, pixelová značka nebo čistý GIF soubor, je technologie, která nám pomáhá rozpoznat, kdy byl obsah navštíven nebo jste k němu získali přístup.

Tyto informace využíváme k vylepšení našich online produktů a služeb tím, že vyhodnocujeme, kolik uživatelů přistupuje k našim online produktům a službám nebo je používá, jaký obsah, produkty a funkce našich online produktů a služeb naše návštěvníky nejvíce zajímají, jaké typy nabídek naši zákazníci rádi vidí a jak si naše online produkty a služby vedou z technického hlediska. Na našich webových stránkách a v mobilních aplikacích můžeme například používat služby třetích stran pro webovou analýzu, jako je například Adobe Omniture. Poskytovatelé analytických služeb, kteří tyto služby spravují, používají technologie, jako jsou soubory cookies a webové signály (web beacons), aby nám pomohli analyzovat, jak návštěvníci používají naše webové stránky a aplikace.

My, naši poskytovatelé služeb a partneři můžeme rovněž získávat či shromažďovat informace o vás v souvislosti s našimi marketingovými aktivitami, včetně nabídek, sázek, soutěží a propagačních akcí. Informace získané či shromážděné pro tyto účely mohou zahrnovat identifikátory, vaše kontaktní údaje (např. jméno, poštovní adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo), elektronické identifikační údaje (např. uživatelské jméno, heslo, bezpečnostní otázky, IP adresu) a údaje shromážděné v souvislosti s online marketingovými programy, včetně komerčních informací, informací o aktivitě na internetu nebo jiných elektronických sítích, údaje o zeměpisné poloze a závěry vyvozené z osobních údajů (např. osobní charakteristiky, životní zvyky, spotřební návyky, zájmy, údaje o poloze a hlasové a obrazové záznamy).

My, naši poskytovatelé služeb a partneři můžeme rovněž získávat či shromažďovat informace o vás, abychom vám poskytli obsah a reklamu podle vašich individuálních preferencí na základě závěrů vyvozených z osobních údajů. Informace získané či shromážděné pro tyto účely mohou obsahovat informace o aktivitě na internetu nebo jiných elektronických sítích, například podrobné informace, jako jsou konkrétní stránky nebo reklamy, které si prohlížíte na našich webových stránkách a v našich aplikacích, a aktivity, které provádíte na našich webových stránkách a v našich aplikacích.

My, naši poskytovatelé služeb a partneři můžeme shromažďovat určité informace o vás automatizovanými prostředky, jako jsou například nástroje sociálních médií a sítí, widgety nebo zásuvné moduly či rozšíření/doplňky (plug-ins/pluginy) za účelem spojení s vašimi účty na sociálních médiích a sítích. Tyto funkce vám mohou umožnit přihlášení prostřednictvím vašeho účtu na sociálních médiích a sítích a sdílení odkazu nebo příspěvku přímo do vašeho účtu na sociálních médiích a sítích. Když navštívíte webovou stránku obsahující takové nástroje nebo doplňky, mohou se o vaší návštěvě dozvědět sociální média a sítě nebo jiný poskytovatel služeb. Vaše interakce prostřednictvím těchto nástrojů se však řídí zásadami ochrany osobních údajů příslušných platforem sociálních médií a sítí. Protože nekontrolujeme postupy zpracování údajů těchto třetích stran, doporučujeme si přečíst jejich zásady ochrany osobních údajů, podmínky použití a licenční smlouvy (pokud existují). Další podrobnosti naleznete v části 7 („Funkce a odkazy na jiné webové stránky“) tohoto Globálního prohlášení o ochraně osobních údajů.

Navíc některé z našich online produktů a služeb obsahují pokročilou technologii prevence podvodů, která využívá údaje založené na chování, jako je doba stisknutí kláves, akcelerometr zařízení, pozice posuvníku stránky a umístění myši.

Pokud to vyžadují příslušné právní předpisy, před použitím výše uvedených automatizovaných prostředků a před odesláním marketingových sdělení, přizpůsobeného obsahu a reklam získáme váš souhlas.

Pro více informací o vašich možnostech prosím nahlédněte do části „Vaše práva a možnosti“ tohoto Globálního prohlášení o ochraně osobních údajů.

Vzhledem k tomu, že dosud neexistuje obecná shoda o tom, jak by společnosti měly reagovat na mechanismy ve webových prohlížečích, které zabraňují sledování (do-not-track, dále jen „DNT“), společnost Mastercard v tuto chvíli nereaguje na signály DNT ve webových prohlížečích. Pro více informací o signálech sledování a DNT navštivte http://www.allaboutdnt.com.

Osobní údaje, které získáme, když se u nás ucházíte o zaměstnání

Pokud se ucházíte o zaměstnání ve společnosti Mastercard, můžeme shromažďovat určité identifikátory a profesní nebo pracovní informace z vašich žádostí o zaměstnání na našich webových stránkách Kariéra. Další informace o typu informací, které společnost Mastercard shromažďuje v souvislosti s žádostmi o zaměstnání, naleznete v oznámení o ochraně osobních údajů uchazeče společnosti Mastercard na adrese.

Osobní údaje, které shromažďujeme v rámci našich obchodních vztahů s finančními institucemi, obchodními partnery nebo jinými subjekty, které jsou partnery společnosti Mastercard

Můžeme shromažďovat osobní údaje od osob, které pracují pro jednoho z našich obchodních partnerů (včetně finančních institucí, obchodníků, zákazníků, dodavatelů, prodejců a dalších partnerů), včetně identifikátorů, jména, názvu pracovní pozice, oddělení a názvu organizace, pracovní e-mailové adresy a poštovní adresy, pracovního telefonního čísla, dotazů, odpovědí na bezpečnostní otázky, bezpečnostních hesel a dalších přihlašovacích údajů. Tyto informace můžeme použít k poskytování produktů a služeb přímo finančním institucím, korporátním klientům, obchodníkům, zákazníkům a partnerům, ke správě našich obchodních vztahů a finančního výkaznictví, k rozvoji franšíz a integrity, k ochraně naší společnosti před finanční kriminalitou, ke zlepšení našich služeb, k marketingu a k dodržování platných právních předpisů, jakož i pro účely účetnictví, auditů a fakturace.

V některých jurisdikcích může být zapotřebí, abychom obdrželi a zpracovali vaše citlivé osobní údaje za účelem poskytování příslušných produktů a služeb vám a/nebo finančním institucím, firemním klientům, obchodníkům, zákazníkům a partnerům. Takové zpracování vašich citlivých osobních údajů bude chráněno odpovídajícími bezpečnostními opatřeními a bude probíhat tak, aby mělo co nejmenší dopad na vaše osobní práva a zájmy. Následující informace mohou být považovány za citlivé osobní údaje, jak je definováno příslušnými právními předpisy: číslo osobního účtu, datum vypršení platnosti karty, ověřovací kód karty, odpovědi na bezpečnostní otázky, bezpečnostní hesla a další přihlašovací údaje, informace o adrese nebo umístění (v rozsahu, v jakém mohou umožnit sledování vaší osoby), hlasové a obrazové záznamy, údaje elektronické identifikace, platební transakce a biometrické údaje.

Zobrazit shrnutí

2. Jak můžeme vaše osobní údaje použít

Vaše osobní údaje můžeme použít pro tyto účely:

 • Zpracování vašich platebních transakcí.
 • Ochrana a prevence před podvody a dalšími právními riziky či riziky v oblasti zabezpečení informací. Další informace naleznete v našem Oznámení o podvodech a zabezpečení a našem Oznámení o programu MATCH.
 • Poskytování našich řešení Open Banking.
 • Vytvoření a správa všech účtů, které u nás můžete mít, ověření vaší totožnosti, poskytování našich služeb a odpovědi na vaše dotazy.
 • Poskytování produktů a služeb a komunikace s vámi ohledně produktů a služeb nabízených společností Mastercard, finančními institucemi, obchodníky a partnery.
 • Nabídka a podpora věrnostních programů. Další informace naleznete v našem Oznámení o věrnostních programech.
 • Poskytování služeb a doporučení na míru.
 • Správa vztahů se zákazníky, dodavateli a prodejci, včetně vytváření a zveřejňování obchodních adresářů (které mohou zahrnovat obchodní kontaktní informace).
 • Provozování, hodnocení a vylepšování našich obchodních aktivit, včetně čištění, přípravy a/nebo anonymizace dat pro analytické účely a pro vývoj nových produktů a služeb.
 • Zpracování vaší žádosti o zaměstnání. Další informace naleznete v Oznámení společnosti Mastercard o ochraně osobních údajů uchazečů.
 • Vyvíjení a vylepšování produktů a služeb, odhalování a prevence klamavé, podvodné nebo nezákonné činnosti pomocí technik, jako je strojové učení ke zpracování a analýze dat.
 • Povolení fúzí, akvizic a/nebo prodeje podnikání či aktiv. Pokud například prodáme jakoukoli podnikatelskou činnost či majetek nebo pokud jakoukoli jejich část získá třetí strana, můžeme zpřístupnit vaše osobní údaje týkající se této podnikatelské činnosti a majetku potenciálnímu kupci nebo nabývající třetí straně.
 • K jiným účelům, pro které poskytneme zvláštní upozornění v okamžiku shromáždění osobních údajů a které jsou jinak povoleny nebo vyžadovány ze zákona.
 • Vytváření anonymizovaných a agregovaných dat za účelem přípravy poznatků a informací pro poradenství zákazníkům a partnerům společnosti MasterCard, pokud se jedná o vzorce výdajů, podvody a jiné trendy.
 • Získání více informací o vás, včetně vašich preferencí nebo jiných charakteristik. S těmito závěry zacházíme jako s osobními údaji, pokud tak stanoví příslušné právní předpisy.

Pokud tak stanoví příslušné právní předpisy, použijeme vaše osobní údaje pouze s vaším souhlasem; pokud to bude potřeba k tomu, abychom vám mohli poskytnout produkty a služby; k dodržení zákonné povinnosti; nebo pokud existuje legitimní a naléhavý zájem, který vyžaduje jejich použití.

Osobní údaje, které o vás získáme, můžeme použít pro účely uvedené níže. V závislosti na zemi, ve které se nacházíte, zpracujeme vaše osobní údaje, pouze pokud to povolují platné zákony a pokud máme právní základ pro zpracování, jak je určeno v tabulce níže. Vezměte však prosím na vědomí, že i když tabulka níže neuvádí souhlas jako právní základ u každé z činností zpracování, v některých zemích souhlas představuje jediný nebo nejvhodnější právní základ pro zpracování osobních údajů a v těchto zemích se veškeré naše činnosti zpracování o souhlas opírají.

  Zpracování

Právní základ pro zpracování (pokud tak stanoví příslušné právní předpisy)

 • Zpracování vašich platebních transakcí (včetně autorizace, vyúčtování, žádostí o vrácení peněz (na kartu) nebo jiných aktivit týkajících se řešení sporů).

Ve většině případů zpracováváme vaše platební transakce jako zpracovatel osobních údajů jménem vašich finančních institucí, obchodníků a dalších partnerů, kteří jednají jako správci osobních údajů. Pokud jednáme jako zpracovatel, jsou správci zodpovědní za zajištění právního základu pro zpracování vašich osobních údajů. Další informace týkající se zpracování vašich osobních údajů v této souvislosti naleznete v jejich vlastních zásadách ochrany osobních údajů.

V některých omezených případech (např. zpětné zúčtování – chargebacks) můžeme zpracovat vaše platební transakce jako správce za předpokladu, že:

 • souhlasíte s použitím svých osobních údajů; nebo
 • zpracování je nezbytné pro uzavření nebo splnění smlouvy, které jste smluvní stranou; nebo
 • zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti nebo jiných právních a regulačních povinností.
 • Ochrana a prevence před zneužitím, neautorizovanými transakcemi, pohledávkami a jinými závazky a pro řízení míry vystavení se rizikům a franšízové kvality, pokud jde o integritu a bezpečnost naší platební sítě.

Když zpracováváme osobní údaje za účelem prevence podvodů a kyberhrozeb, můžeme jednat jako správce nebo jako zpracovatel. Když jednáme jako správce, spoléháme se na jeden z následujících právních důvodů:

 • souhlasíte s použitím svých osobních údajů; nebo
 • zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti nebo jiných právních a regulačních povinností; nebo
 • zpracování je nezbytné pro uzavření nebo splnění smlouvy, které jste smluvní stranou; nebo
 • my nebo třetí strana máme oprávněný zájem na použití vašich osobních údajů za účelem ochrany před podvody zabezpečením naší sítě a platebních transakcí, které provádíme (včetně blockchainu v souvislosti s kryptoměnami).

Další informace o našich činnostech v oblasti předcházení podvodům a sledování naleznete v našem Oznámení o podvodech a zabezpečení.

Další informace o programu Mastercard Alert To Control High-risk Merchants (MATCH) naleznete v našem Oznámení o programu MATCH.

 • Poskytování našich řešení Open Banking, včetně našich služeb připojení a služeb řešení sporů.
 • souhlasíte s použitím svých osobních údajů; nebo
 • zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti nebo jiných právních a regulačních povinností; nebo
 • zpracování je nezbytné pro uzavření nebo splnění smlouvy, které jste smluvní stranou; nebo
 • my nebo třetí strana máme oprávněný zájem na použití vašich osobních údajů za tímto účelem (např. odhalování rizik podvodu nebo řešení sporů).

V některých případech poskytujeme svá řešení Open Banking jako zpracovatel osobních údajů jménem vašich finančních institucí, obchodníků a dalších partnerů, kteří jednají jako správci osobních údajů. Pokud jednáme jako zpracovatel, jsou správci zodpovědní za zajištění právního základu pro zpracování vašich osobních údajů. Další informace týkající se zpracování vašich osobních údajů v této souvislosti naleznete v jejich vlastních zásadách ochrany osobních údajů.

Další informace o našich činnostech týkajících se Open Banking naleznete v našem Open Banking Prohlášení o ochraně osobních údajů.

 • Vytvoření a správa všech účtů, které u nás můžete mít, ověření vaší totožnosti, poskytování našich služeb a odpovědi na vaše dotazy.
 • souhlasíte s použitím svých osobních údajů; nebo
 • zpracování je nezbytné pro uzavření nebo splnění smlouvy, které jste smluvní stranou; nebo
 • zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti nebo jiných právních a regulačních povinností; nebo
 • my nebo třetí strana máme oprávněný zájem na použití vašich osobních údajů za účelem vytváření a správy účtů a identifikace vaší totožnosti a odpovědi na vaše dotazy.
 • Poskytování, administrace a komunikace s vaší osobou ohledně produktů, služeb, nabídek, věrnostních programů a propagačních aktivit společnosti Mastercard, finančních institucí, obchodníků a partnerů (včetně provozu věrnostních programů, soutěží, sázek, provozování programu dárcovských služeb a jiných marketingových aktivit).
 • Správa vztahů se zákazníky, dodavateli a prodejci, včetně vytváření a zveřejňování obchodních adresářů (které mohou zahrnovat obchodní kontaktní informace).
 • souhlasíte s použitím svých osobních údajů; nebo
 • zpracování je nezbytné pro uzavření nebo splnění smlouvy, které jste smluvní stranou; nebo
 • my nebo třetí strana máme oprávněný zájem na použití vašich osobních údajů za účelem správy vztahů se zákazníky, dodavateli a prodejci.
 • Provozování, hodnocení a vylepšování obchodních aktivit (včetně vývoje nových produktů a služeb nebo čistění, organizování a přípravy dat pro přípustné účely); vyhodnocování efektivity našich reklamních aktivit a jejich optimalizace; analýza našich produktů, služeb, webových stránek, mobilních aplikací a všech dalších digitálních aktiv z důvodu podpory jejich funkcionality; a analýza a porovnávání přístupu našich zákazníků k výdajům po registraci do našeho marketingového programu (jako je např. Priceless Specials), s cílem porozumět účinnosti programu a jejího zlepšení.
 • souhlasíte s použitím svých osobních údajů; nebo
 • zpracování je nezbytné pro uzavření nebo splnění smlouvy, které jste smluvní stranou; nebo
 • my nebo třetí strana máme oprávněný zájem na použití vašich osobních údajů pro účely provozování, hodnocení a zlepšování našich produktů nebo služeb.
 • Provádění hloubkových kontrol, vedení účetnictví, provádění auditů, fakturace, sesouhlasení a inkasní činnosti.
 • zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti nebo jiných právních a regulačních povinností; nebo
 • zpracování je nezbytné pro uzavření nebo splnění smlouvy, které jste smluvní stranou; nebo
 • my nebo třetí strana máme oprávněný zájem na použití vašich osobních údajů pro účely provádění hloubkových kontrol, fakturace, sesouhlasení a inkasních činností.
 • Poskytování služeb a doporučení na míru. Můžeme například použít vaše osobní údaje, jako je vaše e-mailová adresa a vaše interakce s našimi webovými stránkami, abychom analyzovali vaše preference, zájmy a chování a mohli vám poskytnout na míru přizpůsobený obsah a nejrelevantnější nabídky, doporučení a e-mailová sdělení o specifickém produktu od společnosti Mastercard, finančních institucí, obchodníků a partnerů.
 • souhlasíte s použitím svých osobních údajů; nebo
 • zpracování je nezbytné pro uzavření nebo splnění smlouvy, které jste smluvní stranou; nebo
 • my nebo třetí strana máme oprávněný zájem na použití vašich osobních údajů pro účely poskytování služeb a doporučení na míru.
 • Anonymizace osobních údajů a příprava a dodávání souhrnných datových zpráv s anonymními informacemi (včetně těchto informací: sestavy, analýzy, analytické a předpovědní modely a pravidla a další souhrnné zprávy) pro účely poradenství našim finančním institucím, obchodníkům a dalším zákazníkům a partnerům ohledně minulých a potenciálních budoucích vzorců výdajů, podvodů, úvěrového rizika a dalších poznatků, které lze z těchto dat získat. Osobní údaje, jejichž anonymizaci provádíme, mohou zahrnovat platební transakce.
 • my nebo třetí strana máme oprávněný zájem na použití vašich osobních údajů pro účely anonymizace osobních údajů a přípravy a dodávání souhrnných datových zpráv; nebo
 • zpracování se provádí pro statistické a/nebo výzkumné účely (v jurisdikcích, kde je tento právní základ k dispozici) a pro školení naší AI.
 • v rozsahu, v jakém uchováváme nebo jinak zpracováváme deidentifikované nebo anonymizované informace, budeme tyto informace uchovávat a používat v anonymizované nebo deidentifikované podobě a nebudeme se pokoušet je znovu identifikovat, pokud platné zákony nestanoví jinak.
 • Vyhodnocení vašeho zájmu o zaměstnanecký poměr a kontaktování vaší osoby za účelem případného zaměstnání ve společnosti Mastercard.
 • zpracování je nezbytné pro uzavření nebo splnění smlouvy, které jste smluvní stranou; nebo
 • my nebo třetí strana máme oprávněný zájem na použití vašich osobních údajů pro účely vyhodnocení vašeho zájmu o zaměstnanecký poměr a kontaktování vaší osoby za účelem případného zaměstnání
 • zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti nebo jiných právních a regulačních povinností. Další informace naleznete v Oznámení společnosti Mastercard o ochraně osobních údajů uchazečů.
 • Prosazování našich Podmínek užívání nebo podle potřeby zavedení, uplatnění a obrana našich zákonných práv.
 • zpracování je nezbytné pro uzavření nebo splnění smlouvy, které jste smluvní stranou; nebo
 • zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti nebo jiných právních a regulačních povinností; nebo
 • My nebo třetí strana máme oprávněný zájem na použití vašich osobních údajů pro účely prosazování Podmínek užívání a zavedení, uplatnění a obrany našich zákonných práv.
 • Pokud je požadováno příslušnými právními předpisy, včetně dodržování požadavků zásad „Poznej svého klienta“, právních předpisů a opatření proti praní špinavých peněz, požadavků na protikorupční a sankční kontroly a šetření, nebo na základě soudního rozhodnutí, požadavku orgánu činného v trestním řízení nebo státního úřadu, do jehož pravomoci spadá společnost Mastercard nebo dceřiná společnost společnosti Mastercard anebo který si takovou pravomoc nárokuje.
 • zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti nebo jiných právních a regulačních povinností; nebo
 • my nebo třetí strana máme oprávněný zájem na použití vašich osobních údajů pro účely reakce a odpovědi na soudní rozhodnutí, požadavky orgánu činného v trestním řízení nebo státního úřadu.
 • Dodržení oborových standardů a našich zásad.
 • souhlasíte s použitím svých osobních údajů; nebo
 • zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti nebo jiných právních a regulačních povinností; nebo
 • zpracování je nezbytné pro uzavření nebo splnění smlouvy, které jste smluvní stranou; nebo
 • my nebo třetí strana máme oprávněný zájem na použití vašich osobních údajů pro účely dodržení oborových standardů a našich zásad.
 • Objevování a vylepšování produktů a služeb, odhalování a prevence klamavé, podvodné nebo nezákonné činnosti pomocí technik, jako je strojové učení ke zpracování a analýze dat.
 • souhlasíte s použitím svých osobních údajů; nebo
 • zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti nebo jiných právních a regulačních povinností; nebo
 • zpracování je nezbytné pro uzavření nebo splnění smlouvy, které jste smluvní stranou; nebo
 • my nebo třetí strana máme oprávněný zájem na použití vašich osobních údajů pro účely dodržení oborových standardů a našich zásad.
  • Povolení fúzí, akvizic a/nebo prodeje podnikání či aktiv. Pokud například prodáme jakoukoli podnikatelskou činnost či majetek nebo pokud jakoukoli jejich část získá třetí strana, můžeme zpřístupnit vaše osobní údaje týkající se této podnikatelské činnosti a majetku potenciálnímu kupci nebo nabývající třetí straně.
 • zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti nebo jiných právních a regulačních povinností; nebo
 • zpracování je nezbytné pro uzavření nebo splnění smlouvy, které jste smluvní stranou; nebo
 • my nebo třetí strana máme oprávněný zájem na použití vašich osobních údajů pro účely dodržení oborových standardů a našich zásad.
  • K jiným účelům, pro které poskytneme zvláštní oznámení v okamžiku shromažďování údajů.

  V okamžiku shromažďování osobních údajů prosím nahlédněte do konkrétního oznámení o ochraně osobních údajů a seznamte se s ním.


  Pokud je to požadováno příslušnými právními předpisy, provedli jsme testy vyváženosti (balanční testy) pro zpracování osobních údajů založené na oprávněných zájmech našich nebo třetí strany, abychom zajistili, že nad takovým oprávněným zájmem nebudou převažovat vaše zájmy, základní práva nebo svobody. Pro získání více informací o našich testech vyváženosti nás můžete kontaktovat, jak je popsáno níže v části „Jak nás kontaktovat“.

  Nebudete předmětem našeho rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, které na vás má právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká, s výjimkou případů, kdy jste výslovně souhlasili se zpracováním, pokud to vyžadují příslušné právní předpisy, zpracování je nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a společností Mastercard nebo jsme ze zákona povinni použít vaše osobní údaje tímto způsobem, například kvůli prevenci podvodů.

  Pokud nám poskytnete informaci nebo materiál týkající se jiné fyzické osoby, musíte se ujistit, že sdílení s námi a naše další použití, které vám bylo popsáno, jsou v souladu s platnými právními předpisy, a proto byste například měli tuto fyzickou osobu řádně informovat o zpracování jejích osobních údajů a získat její souhlas, pokud to příslušné právní předpisy vyžadují.

  Pokud osobní údaje od vás shromážděné potřebujeme ke splnění našich právních či regulačních povinností nebo k uzavření smlouvy s vámi, a pokud nám na požádání své osobní údaje neposkytnete, nemusíme být schopni vám poskytnout (nebo nadále poskytovat) naše produkty či služby a vy možná nebudete moci zakoupit naše produkty nebo plně využívat naše služby.

  Zobrazit shrnutí

  3. Jak sdílíme vaše osobní údaje

  Osobní údaje můžeme sdílet s:

  • ústředím společnosti Mastercard v USA, našimi dceřinými společnostmi a dalšími subjekty v rámci skupiny společností MasterCard.
  • poskytovateli služeb jednajícími v našem zastoupení.
  • ostatními účastníky platebního ekosystému, včetně finančních institucí a obchodníků.
  • ostatními účastníky Open Banking ekosystému, včetně finančních institucí, obchodníků a třetích stran.
  • třetími stranami pro účely monitorování a prevence podvodů nebo pro jiné účely vyžadované právními předpisy.
  • třetími stranami, jejichž funkci(e) použijete v souvislosti s našimi produkty a službami nebo s vaším souhlasem.
  • jinými subjekty, jak je vyžadováno podle platných právních předpisů nebo v případě prodeje nebo převodu naší podnikatelské činnosti nebo majetku.

  V níže uvedené části „Předávání údajů“ naleznete informace o tom, jak dodržujeme platná pravidla pro přeshraniční předávání údajů.

  Vaše osobní údaje můžeme rovněž sdílet:

  • S finančními institucemi a jinými subjekty, které vydávají platební karty, nebo obchodníky, a to pro účely zpracování platebních transakcí a provádění jiných činností, které požadujete.
  • Se subjekty, které spolupracují se společností MasterCard nebo pomáhají společnosti Mastercard při poskytování produktů a služeb, prevence a monitorování podvodů a identifikačních služeb třetích stran a zajištění bezpečnosti transakcí a našeho systému zpracování plateb.
  • S ostatními účastníky ekosystému Open Banking , včetně finančních institucí, obchodníků a jinými subjekty dle vaší volby (např. vašimi investičními poradci).
  • Jestliže vystupujeme jako poskytovatel služeb třetím stranám a poskytujeme jim osobní údaje, které zpracováváme jejich jménem.
  • S našimi poskytovateli služeb, kteří poskytují služby naším jménem, pro účely popsané v tomto Globálním prohlášení o ochraně osobních údajů (nebo v prohlášení o ochraně osobních údajů příslušného programu). takové poskytovatele služeb smluvně opravňujeme ke zpracování osobních údajů v souladu s našimi pokyny a v míře, v jaké je to nezbytné k poskytování služeb pro nás, anebo v míře, jakou připouští příslušné právní předpisy. po těchto poskytovatelích služeb požadujeme, aby chránili bezpečnost a důvěrnost osobních údajů, které zpracovávají naším jménem, a to zavedením vhodných technických a organizačních bezpečnostních opatření a povinností důvěrnosti, které jsou závazné pro zaměstnance, kteří mají k osobním údajům přístup.
  • S třetími stranami, jejichž funkce (např. soubory cookies třetích stran, widgety, zásuvné moduly či rozšíření) jsou integrovány do našich produktů a služeb. Další podrobnosti naleznete v části 7 (Funkce a odkazy na jiné webové stránky) tohoto Globálního prohlášení o ochraně osobních údajů.
  • Se sociálními médii a sítěmi při přímém kontaktu a zapojení se do těchto platforem. Další podrobnosti naleznete v části 7 (Funkce a odkazy na jiné webové stránky) tohoto Globálního prohlášení o ochraně osobních údajů.
  • S jinými třetími stranami s vaším souhlasem.
  • Jak to vyžadují platné právní předpisy či právní postupy nebo k reakci na žádosti orgánů činných v trestním řízení či vládních orgánů. Při přijímání takových žádostí budeme v příslušných případech postupovat podle procesu stanoveného v našich Závazných podnikových pravidlech (viz část 5 níže).
  • Pokud se domníváme, že zpřístupnění je nezbytné k ochraně důležitých zájmů fyzické osoby, prosazování našich Podmínek užívání, zamezení škody nebo finanční ztráty společnosti Mastercard nebo v souvislosti s vyšetřováním podezření z podvodu nebo nezákonné činnosti.
  • V případě prodeje nebo převodu naší podnikatelské činnosti nebo majetku nebo jejich části. Pokud k takovému prodeji nebo převodu dojde, vynaložíme přiměřené úsilí k tomu, abychom nabyvatele vedli k tomu, aby používal osobní údaje, které jste nám poskytli, způsobem, který je v souladu s naším Globálním prohlášením o ochraně osobních údajů. Po takovém prodeji nebo převodu se můžete s případnými dotazy ohledně zpracování těchto osobních údajů obrátit na subjekt, kterému jsme převedli vaše osobní údaje.

  Před převedením nebo sdílením osobních údajů (včetně přístupu k osobním údajům) vyžadujeme ve smlouvách se třetími stranami odpovídající ochranu soukromí a zabezpečení informací. Provozujeme komplexní program řízení rizik třetích stran a v jeho rámci provádíme náležitou péči

  Pokud se nacházíte v pevninské Číně, můžete nás kontaktovat, jak je uvedeno v části „Jak nás kontaktovat“ níže, a získat informace o příjemcích třetích stran, kteří působí jako správci údajů a s nimiž sdílíme vaše osobní údaje. Takové sdílení bude vždy probíhat pouze v nezbytném rozsahu a nepřekročí ani nezmění účely a prostředky zpracování, se kterými jste původně souhlasili nebo které byly založeny na jiném právním základě.

  Zobrazit shrnutí

  4. Vaše práva a možnosti

  V závislosti na vaší zemi můžete mít právo nebo možnost:

  • odmítnout shromažďování nebo použití vašich osobních údajů, včetně používání souborů cookies a podobných technologií, použití vašich osobních údajů pro marketingové účely, přípravy transakčních údajů v reálném čase, kterou vám může nabídnout vaše banka nebo jiná strana a anonymizaci vašich osobních údajů pro analýzu dat.
  • získat přístup k osobním údajům, obdržet jejich kopii, opravit je, omezit je nebo vznést námitky vůči jejich zpracování nebo si vyžádat jejich vymazání, zničení nebo anonymizaci.
  • získat osobní údaje, které jste nám poskytli, abyste je mohli přenést do jiné společnosti.
  • odvolat poskytnutý souhlas.
  • v příslušných případech podat stížnost u svého dozorového úřadu.

  Vy nebo strana oprávněná jednat vašim jménem můžete uplatnit svá práva na portálu společnosti Mastercard „Moje data“ nebo podáním žádosti, jak je popsáno níže v části „Jak nás kontaktovat“.

  Pokud žijete ve Spojených státech, můžete mít další práva, jak je popsáno v našem dodatku o ochraně osobních údajů v USA.

  K osobním údajům, které o vás uchováváme, můžete mít jistá práva a jisté možnosti týkající se toho, jaké osobní údaje od vás získáme, jak takové osobní údaje můžeme užívat a jak s vámi máme komunikovat.

  Neodepřeme zboží ani služby, nebudeme účtovat různé ceny nebo poskytovat jinou úroveň kvality zboží nebo služeb, pokud se rozhodnete tato práva uplatnit, s výjimkou případů, kdy rozdílná cena nebo úroveň kvality zboží nebo služeb se přiměřeně vztahuje k hodnotě údajů, které od vás dostaneme. V některých případech vám možná nebudeme schopni poskytnout zboží nebo službu, které požadujete, pokud se rozhodnete uplatnit určitá práva.

  Můžete se rozhodnout:

  • Neposkytovat osobní údaje společnosti Mastercard tím, že se zdržíte provádění platebních transakcí nebo poskytnutí osobních údajů přímo nám. Když od vás budeme osobní údaje shromažďovat, uvedeme, zda a proč je nutné je nám poskytnout, stejně jako důsledky toho, pokud tak neučiníte. Jestliže nám neposkytnete osobní údaje, možná nebudete mít přístup k celé nabídce produktů a služeb poskytovaných společností Mastercard a možná vám nebudeme moci poskytnout informace o produktech a službách, pokud jsou tyto informace nezbytné pro jejich poskytnutí, nebo jsme ze zákona povinni je získat v souvislosti s poskytováním takového produktu nebo služby.
  • Odmítnout shromažďování a použití určitých informací, které o vás shromažďujeme automatizovanými prostředky, když navštívíte naše webové stránky nebo použijete naše aplikace. V některých právních jurisdikcích můžete uplatnit svou možnost volby týkající se používání souborů cookies a podobných technologií kliknutím na banner „Správa souborů cookie“, který se zobrazuje v pravém dolním rohu webových stránek společnosti MasterCard. Ve svém prohlížeči naleznete informace o tom, jak můžete být informováni o určitých typech souborů cookie na vašem zařízení a jak se od nich odhlásit. Vezměte prosím na vědomí, že bez určitých souborů cookies možná nebudete moci využívat všechny prvky našich webových stránek, aplikací nebo online služeb.
  • Odmítnout určitá použití informací, které o vás shromažďujeme automatizovanými prostředky, když navštívíte webové stránky třetích stran nebo kliknete na naše reklamy. K zobrazování reklam na těchto webových stránkách třetích stran můžeme využít poskytovatele služeb. Tyto reklamy mohou být přizpůsobeny a zobrazeny na základě použití údajů, které jsme my a naši partneři shromáždili na našich webových stránkách a v aplikacích. Kromě toho mohou někteří naši poskytovatelé služeb a partneři shromažďovat informace o vašich online aktivitách v průběhu času a na webových stránkách třetích stran, aby mohli tyto reklamy přizpůsobit a zobrazovat. Reklamy společnosti MasterCard jsou někdy poskytovány s ikonami, které pomáhají spotřebitelům (i) dozvědět se více o tom, jak jsou jejich údaje použity, a (ii) uplatnit volby, které mohou mít ohledně používání svých údajů. Tam, kde je to možné, klikněte prosím na ikonu v našich cílených reklamách a získejte informace o možnosti odmítnout nebo omezit využití vašeho chování při prohlížení pro účely reklamy. Svou možnost volby týkající se používání souborů cookies a podobných technologií můžete uplatnit i kliknutím na banner „Správa souborů cookie“, který se zobrazuje v pravém dolním rohu našich webových stránek.
  • Sdělit nám, abychom vám neposílali marketingové e-maily, a to kliknutím na odkaz pro zrušení odběru v marketingových e-mailech, které od nás obdržíte, nebo tak, že nás kontaktujete, jak je uvedeno níže. Rovněž můžete odmítnout odběr marketingových e-mailů od společnosti Mastercard tím, že kliknete zde.
  • Odmítnout anonymizaci osobních údajů pro provedení analýzy dat kliknutím zde.

  Podle toho, ve které zemi se nacházíte, můžete mít právo:

  • Požádat o přístup a získání informací o osobních údajích, které o vás uchováváme, o aktualizaci a opravu nepřesností ve vašich osobních údajích, o omezení jejich zpracování nebo uplatnění námitky proti zpracování vašich osobních údajů, požádat o anonymizaci, zničení nebo odstranění či vymazání vhodným způsobem nebo o uplatnění přenositelnosti údajů, abyste mohli snadno své osobní údaje přenést k jiné společnosti. Navíc můžete mít také právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to i ve vaší zemi, kde bydlíte, pracujete nebo kde došlo k incidentu.
  • Odvolat souhlas, který jste nám dříve poskytli v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, a to kdykoli a bezplatně. Vaše preference uplatníme do budoucna, zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu tím nebude dotčena.

  Pokud žijete ve Spojených státech, můžete mít další práva, jak je popsáno v našem dodatku o ochraně osobních údajů v USA.

  Pro získání informací o počtu žádostí týkajících se ochrany osobních údajů, které společnost Mastercard zpracovává v souladu se zákony o ochraně osobních údajů na celém světě, prosím nahlédněte do části „Moje datové zprávy“ na portálu „Moje data“.

  Můžete také odmítnout určité zpracování vašich osobních údajů, např. prostřednictvím naší webové stránky pro odmítnutí.

  Vezměte prosím na vědomí, že tento seznam nemusí být úplný, což znamená, že v souladu s vašimi místními zákony můžete mít i další práva. Výše uvedená práva mohou rovněž být za určitých okolností omezena podle požadavků místního práva.

  Pokud si přejete aktualizovat své preference, požádat nás o odstranění vašich údajů z našich adresářů nebo podat žádost o uplatnění svých práv podle platných právních předpisů, kontaktujte nás prosím způsobem popsaným níže v části „Jak nás kontaktovat“.

  V MasterCard jsme vyvinuli portál, „Moje data“, který usnadňuje uplatnění vašich práv. Vy nebo strana oprávněná jednat vašim jménem můžete uplatnit svá práva na portálu společnosti Mastercard „Moje data“ nebo podáním žádosti, jak je popsáno níže v části „Jak nás kontaktovat“.

  Pokud při zpracování osobních údajů nesplníme vaše očekávání nebo pokud chcete podat stížnost na naše postupy v oblasti ochrany osobních údajů, prosím sdělte nám to, protože nám to dá možnost problém vyřešit. Uveďte prosím podrobnosti o problému, pomůžete nám tak na váš požadavek zareagovat. Snažíme se přezkoumat a reagovat na všechny stížnosti v přiměřené lhůtě a podle požadavků platných právních předpisů.

  Chcete-li se dozvědět více o Certifikaci APEC a získat přístup k řešení sporů, klikněte prosím na označení TRUSTe.

  Zobrazit shrnutí

  5. Předávání údajů

  Mastercard je globální společnost. Vaše osobní údaje můžeme předávat do Spojených států a dalších zemí, které nemusí mít stejné právní předpisy o ochraně údajů jako země, ve které jste tyto údaje původně poskytli. My ale budeme chránit vaše osobní údaje v souladu s tímto Globálním prohlášením o ochraně osobních údajů nebo tak, jak vám to bylo oznámeno.

  Při předávání osobních údajů do jiných zemí, než ve které se nacházíte, dodržujeme platné právní požadavky. Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru („EHP“), Spojeném království nebo Švýcarsku, předáváme vaše osobní údaje v souladu s rozhodnutími o odpovídající úrovni ochrany, Závaznými podnikovými pravidly společnosti Mastercard, standardními smluvními doložkami a dalšími mechanismy předávání údajů.

  Seznam zemí, pro něž Evropská komise vydala rozhodnutí o odpovídající ochraně, naleznete zde;

  Seznam zemí, pro něž vláda Spojeného království vydala rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany, naleznete zde:

  Seznam zemí, pro něž Švýcarská federální rada vydala rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany, naleznete zde.

  Postupy společnosti Mastercard při ochraně osobních údajů tak, jak jsou popsány v tomto Globálním prohlášení o ochraně osobních údajů, jsou v souladu se Systémem pravidel přeshraniční ochrany osobních údajů APEC (APEC Cross Border Privacy Rules System). Tento systém stanoví rámcová pravidla pro organizace k zajištění ochrany osobních údajů, které si předávají členské ekonomiky APEC. Podrobné informace o rámcových pravidlech APEC naleznete zde.

  Mastercard je globální společnost. Osobní údaje, které o vás shromáždíme, můžeme předávat příjemcům v jiných zemích, než je vaše země, včetně Spojených států, kde sídlí naše ústředí. V těchto zemích nemusí platit stejné právní předpisy o ochraně osobních údajů jako v zemi, kde jste původně údaje poskytli. Při předávání osobních údajů, které o vás shromáždíme, do jiných zemí budeme tyto údaje chránit tak, jak je popsáno v tomto Globálním prohlášení o ochraně osobních údajů, a tak, jak vám bylo sděleno v okamžiku shromáždění údajů nebo jak je popsáno v našem oznámení o ochraně osobních údajů specifickém pro program.

  Při předávání osobních údajů do jiných zemí, než ve kterých se nacházíte, dodržujeme platné právní požadavky, včetně případného získání souhlasu. Zejména jsme vypracovali a zavedli Závazná podniková pravidla společnosti Mastercard (dále jen „ZPP“ – „BCR“), která byla uznána úřady pro ochranu osobních údajů v EHP jako poskytující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, které globálně zpracováváme. Kopie našich ZPP - BCR pro EHP je k dispozici zde.

  Stejným způsobem se o ZPP – BCR opíráme při předávání osobních údajů mimo území Spojeného království. Kopie našich ZPP - BCR pro Spojené království je k dispozici zde.

  Můžeme také předávat osobní údaje do zemí, pro které byla vydána rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany (viz seznam zemí, pro něž Evropská komise vydala rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany zde; seznam zemí, pro něž Švýcarská federální rada vydala rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany naleznete zde), využívat smluvní ochranu pro předání osobních údajů třetím stranám, jako jsou Standardní smluvní doložky Evropské komise nebo jejich ekvivalent podle platných právních předpisů, nebo ve vhodných případech spoléhat na jiné mechanismy předávání údajů. Pokud chcete získat kopii záruk, které používáme při předání osobních údajů mimo váš právní řád, můžete nás v závislosti na své zemi kontaktovat, jak je popsáno níže v části „Jak nás kontaktovat“.

  Postupy společnosti Mastercard při ochraně osobních údajů tak, jak jsou popsány v tomto Globálním prohlášení o ochraně osobních údajů, jsou rovněž v souladu se Systémem pravidel přeshraniční ochrany osobních údajů APEC (APEC Cross Border Privacy Rules System). Tento systém stanoví rámcová pravidla pro organizace k zajištění ochrany osobních údajů, které si předávají členské ekonomiky APEC. Podrobné informace o rámcových pravidlech APEC naleznete zde.

  Pokud se nacházíte v pevninské Číně, chápete, že osobní údaje, které o vás shromažďujeme, můžeme předávat příjemcům v jiných zemích nebo regionech, než je pevninská Čína, včetně společnosti Mastercard International Incorporated ve Spojených státech, Mastercard Asia/Pacific Pte. Limited v Singapuru a další přidružené subjekty uvedené zde. Když provádíme mezinárodní předávání osobních údajů, vždy zajistíme splnění požadavků stanovených platnými zákony.

  Zobrazit shrnutí

  6. Jak chráníme vaše osobní údaje

  K ochraně vašich osobních údajů máme zavedena vhodná bezpečnostní opatření a osobní údaje uchováváme pouze po omezenou dobu.

  Bezpečnost vašich osobních údajů je pro společnost Mastercard důležitá. Zavázali jsme se chránit informace, které shromáždíme. Používáme přiměřené administrativní, technické a fyzické ochranné prostředky vytvořené k ochraně osobních údajů, které nám poskytnete nebo které získáme, před jejich zničením, ztrátou, změnou, přístupem, sdělením nebo použitím náhodným, nezákonným nebo neoprávněným způsobem. U řady našich webových stránek, ze kterých předáváme určité osobní údaje, používáme šifrování SSL.

  V případě porušení našich bezpečnostních opatření vyhodnotíme rozsah (případné) škody způsobené jednotlivcům a splníme ohlašovací a oznamovací povinnost v souladu s platnými právními předpisy.

  Dále přijímáme opatření k vymazání vašich osobních údajů nebo jejich uchování ve formě, která neumožňuje identifikaci vaší osoby, pokud tyto informace již nejsou nezbytné pro účely, pro které je zpracováváme, s výjimkou případů, kdy jsme podle právních předpisů povinni tyto informace uchovávat déle. Při určování doby uchovávání zohledňujeme různá kritéria, jako například typ produktů a služeb, které jste si vyžádali nebo které jsme vám poskytli, povahu a délku našeho vztahu k vám, případnou opakovanou registraci pro naše produkty nebo služby, dopad na služby, které vám poskytujeme, pokud odstraníme některé informace od vás nebo o vás, povinné lhůty pro uchovávání stanovené právním předpisem a promlčecí lhůty.

  Zobrazit shrnutí

  7. Funkce a odkazy na jiné webové stránky

  Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, nástroje sociálních médií a sítí, widgety nebo zásuvné moduly či rozšíření, které umožňují sdílení webového obsahu včetně IP adresy s třetími stranami a poskytovateli sociálních médií a sítí. Tito poskytovatelé sociálních médií a sítí se mohou o vaší návštěvě dozvědět i v případě, kdy nejste přihlášeni ke svému účtu sociálních médií a sítí nebo dokonce pokud u nich nemáte účet. Jestliže odkazované webové stránky, které navštívíte nebo použijete, nejsou společností Mastercard vlastněny nebo nad nimi společnost Mastercard nemá kontrolu, doporučujeme vám zkontrolovat jejich vlastní oznámení nebo zásady ochrany osobních údajů.

  Na našich webových stránkách mohou být pro vaše pohodlí a z informačních důvodů vloženy odkazy na jiné webové stránky. Naše webové stránky mohou rovněž obsahovat určité funkce a prvky, které jsou k dispozici díky tomu, že spolupracujeme s jinými subjekty. Tyto subjekty se mohou o vaší návštěvě dozvědět bez ohledu na to, zda tyto funkce používáte. Tyto webové stránky a funkce a prvky, které mohou zahrnovat nástroje pro sociální sítě a geografické umístění, fungují nezávisle na společnosti Mastercard a jako takové jsou jasně označeny. Jestliže odkazované webové stránky, které navštívíte nebo použijete, nejsou ve vlastnictví společnosti Mastercard nebo nad nimi společnost Mastercard nemá kontrolu, doporučujeme vám zkontrolovat zásady ochrany osobních údajů těchto webových stránek.

  Mastercard vám nabízí možnost na sociálních sítích sdílet a zmiňovat informace o produktech a službách Mastercard a odkazovat na ně. Můžete například dát u některé nabídky „To se mi líbí“ („like“) pomocí svého účtu na Facebooku nebo poslat „tweet“ s nabídkou („tweetnout” nabídku) na Twitteru. Navštívíte-li webovou stránku pomocí tlačítka sociálních médií a sítí, váš prohlížeč naváže přímé připojení s tímto poskytovatelem sociálních médií a sítí a údaje týkající se vaší návštěvy, včetně IP adresy, se přenesou poskytovateli sociálních médií a sítí. Máte-li účet u poskytovatele sociálních médií a sítí, může poskytovatel propojit vaši návštěvu s vaším účtem, i když nejste přihlášeni k tomuto účtu.

  Můžete se také rozhodnout použít určité funkce a prvky na našich webových stránkách, ke kterým můžete přistupovat nebo které jsou k dispozici díky naší spolupráci s jinými subjekty, které nejsou nijak přidruženy ke společnosti Mastercard. Tyto funkce a prvky, včetně nástrojů pro geografické umístění, jsou provozovány třetími stranami a jako takové jsou jasně označeny. Poskytovatelé sociálních médií a sítí, jako jsou Facebook a Twitter, a tyto třetí strany fungují nezávisle na společnosti Mastercard a nemají nezbytně stejné zásady ochrany osobních údajů jako společnost MasterCard. Pokud se rozhodnete použít jejich služby, zkontrolujte prosím jejich prohlášení o ochraně osobních údajů, a pokud si přejete deaktivovat určité funkce, nahlédněte do nastavení svého účtu u sociálních médií a sítí.

  Zobrazit shrnutí

  8. Osobní údaje dětí

  Produkty a služby Mastercard nejsou v souladu s platnými právními předpisy určeny dětem mladším 16 nebo 18 let, ani nejsou pro tyto děti zamýšleny.

  Produkty a služby Mastercard nejsou určeny dětem a ani nejsou pro děti zamýšleny. Společnost Mastercard však může zpracovávat osobní údaje dětí mladších 16 nebo 18 let se souhlasem rodiče či opatrovníka a případným souhlasem dítěte nebo na základě jiného právního základu v souladu s platnými zákony. Pokud zjistíte, že společnost Mastercard zpracovává osobní údaje dětí v rozporu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů, můžete nás upozornit na adrese privacyanddataprotection@mastercard.com.

  Zobrazit shrnutí

  9. Aktualizace tohoto Globálního prohlášení o ochraně osobních údajů

  Toto Globální prohlášení o ochraně osobních údajů může být pravidelně aktualizováno tak, aby odráželo změny v našich postupech ochrany soukromí.

  Toto Globální prohlášení o ochraně osobních údajů může být pravidelně aktualizováno tak, aby odráželo změny v našich postupech ochrany osobních údajů. Na příslušné webové stránky umístíme jasně viditelné prohlášení, abychom vás upozornili na každou významnou změnu našeho Globálního prohlášení o ochraně osobních údajů a v horní části Prohlášení uvedeme datum poslední aktualizace. Aktualizace Globálního prohlášení o ochraně osobních údajů může v některých případech vyžadovat váš souhlas.

  Zobrazit shrnutí

  10. Jak nás kontaktovat

  Můžete zaslat e-mail našemu Globálnímu oddělení pro ochranu osobních údajů na adresu privacyanddataprotection@mastercard.com. Můžete také požádat o uplatnění práv ke svým osobním údajům prostřednictvím portálu „Moje data“ společnosti Mastercard nebo zasláním e-mailu na adresu: privacyanddataprotection@mastercard.com.

  Máte-li dotazy, připomínky nebo stížnosti ohledně tohoto Globálního prohlášení o ochraně osobních údajů a našich zásad ochrany osobních údajů nebo chcete aktualizovat své preference týkající se ochrany osobních údajů, napište nám prosím e-mail na adresu: privacyanddataprotection@mastercard.com nebo nám napište na adresu:

  Global Privacy Office
  Mastercard International Incorporated
  2000 Purchase Street
  Purchase, New York 10577
  USA

  Pokud žijete ve státě Spojených států, který uznává práva na ochranu osobních údajů ze zákona, můžete uplatnit svá práva podle platných zákonů o ochraně osobních údajů podáním žádosti na portálu společnosti Mastercard „Moje data“, zasláním e-mailu na adresu: privacyanddataprotection@mastercard.com nebo zavoláním na naše bezplatné telefonní číslo: 1-833-244-4084. Další informace o uplatnění těchto práv naleznete v našem dodatku o ochraně osobních údajů pro USA.

  Pokud se nacházíte v kanadském Quebecu, můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese privacyanddataprotection@mastercard.com. Pro otázky ohledně karty Mastercard a vašeho nákupu byste měli kontaktovat vaši finanční instituci nebo obchodníka. Další informace o tom, jak je kontaktovat, naleznete na jejich vlastních webových stránkách.

  Jestliže se nacházíte na území Evropského hospodářského prostoru („EHP“), Spojeného království nebo ve Švýcarsku, odpovídá za zpracování vašich osobních údajů společnost Mastercard Europe SA (nebo správce údajů). Svou žádost o uplatnění práv ke svým osobním údajům můžete podat prostřednictvím portálu „Moje data” společnosti Mastercard nebo zasláním e-mailu na adresu: privacyanddataprotection@mastercard.com nebo napsat na:

  Pověřenec pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer) EHP
  Mastercard Europe SA
  Chaussée de Tervuren 198A
  B-1410 Waterloo
  Belgie

  Pokud se nacházíte v Brazílii, odpovídá za zpracování vašich osobních údajů společnost Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. Svou žádost o uplatnění práv ke svým osobním údajům můžete podat prostřednictvím portálu „Moje data“ nebo zasláním e-mailu na adresu: privacyanddataprotection@mastercard.com nebo nám napsat na adresu:

  Brazil Data Protection Officer
  Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda.
  Avenida das Nações Unidas, 14.171, 20º andar, Crystal Tower
  São Paulo/SP
  Brazílie
  CEP 04794-000

  Pokud se nacházíte v asijsko-pacifickém regionu (s výjimkou pevninské Číny), na Středním východě nebo v Africe, společnost Mastercard Asia Pacific Pte. Ltd. je subjektem zodpovědným za zpracování vašich osobních údajů. Svou žádost o uplatnění práv ke svým osobním údajům můžete podat zasláním e-mailu na adresu: privacyanddataprotection@mastercard.com, zavolat na bezplatnou telefonní linku uvedenou zde nebo napsat na:

  Asia Pacific, Middle East and Africa Data Protection Officer
  Mastercard Asia/Pacific Pte Ltd
  3 Fraser Street, DUO Tower, Level 17
  Singapore 189352

  Pokud se nacházíte v Jihoafrické republice, můžete také zaslat svou stížnost jihoafrickému kontrolnímu úřadu pro informace na následující adrese:

  e-mail: complaints.IR@justice.gov.za
  poštou: PO Box 31533, Braamfontein, Johannesburg, 2017
  Webové stránky: https://www.justice.gov.za/inforeg/

  Pokud se nacházíte v pevninské Číně, je subjektem odpovědným za zpracování vašich osobních údajů společnost Mastercard Shanghai Business Consulting Ltd. Svou žádost o uplatnění práv ke svým osobním údajům můžete odeslat e-mailem na adresu: privacyanddataprotection@mastercard.com nebo nám napsat na:

  China Data Protection Officer
  Room 2907-14, Part of 29/F Tower 2
  Shanghai IFC, 8 Century Avenue
  China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

  Zobrazit shrnutí