Skip to Content

Datum účinnosti: 1/1/2023

Společnost Mastercard International Incorporated a její dceřiné společnosti (společně dále jen „Mastercard“) respektují vaše soukromí.

Toto Globální prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje typy osobních údajů, které shromažďujeme, účely, pro které tyto osobní údaje shromažďujeme, jiné strany, s nimiž je můžeme sdílet, a opatření, která jsme učinili a činíme za účelem zabezpečení a ochrany dat. Rovněž vás informuje o vašich právech a možnostech ve vztahu k vašim osobním údajům jakož i o tom, jak nás můžete kontaktovat ohledně našich postupů pro ochranu osobních údajů.

Upozorňujeme, že jednáme také jménem a podle pokynů finančních institucí, obchodníků a dalších partnerů, kteří jednají jako správci údajů, například při zpracování platebních transakcí. Podrobné informace o zpracování vašich osobních údajů v této souvislosti naleznete v příslušných předpisech těchto subjektů o ochraně osobních údajů.

Naše zásady ochrany osobních údajů se mohou v jednotlivých zemích, v nichž působíme, lišit v závislosti na místních postupech a legislativním prostředí. Na některé naše produkty a služby se mohou vztahovat zvláštní prohlášení o ochraně osobních údajů. Navštivte prosím webovou stránku konkrétního produktu nebo služby, abyste se dozvěděli více o našich zásadách ochrany osobních údajů, soukromí a informací v souvislosti s daným produktem nebo službou.

TRUSTe TRUSTe

 

 

1. Osobní údaje, které shromažďujeme

„Osobní údaje“ znamenají veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné osoby. Můžeme shromažďovat následující kategorie osobních údajů:

 • Informace o transakcích, jako je číslo osobního účtu, jméno a adresa obchodníka, datum a celková částka transakce a další informace poskytované finančními institucemi nebo obchodníky, když jednáme jejich jménem.
 • Informace o produktech a službách, jako jsou registrační a platební informace a informace o konkrétních programech, když požadujete produkty nebo služby přímo od nás nebo se účastníte marketingových programů.
 • Informace o využívání webových stránek, zařízení a mobilních aplikací a podobné informace shromážděné pomocí automatizovaných prostředků, jako jsou soubory cookies a podobné technologie.
 • Žádosti o zaměstnání a související informace, když se u nás ucházíte o práci.
 • Informace o obchodních kontaktech, když pracujete pro jednoho z našich obchodních partnerů.

Pro účely tohoto Globálního prohlášení o ochraně osobních údajů znamenají „osobní údaje“ veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné osoby. V níže popsaných situacích můžeme získat různé typy osobních údajů, které se vás týkají.

Osobní údaje, které obdržíme od finančních institucí, obchodníků a dalších partnerů v souvislosti s produkty nebo službami společnosti Mastercard.

Jako zpracovatel platebních transakcí a poskytovatel souvisejících služeb získáváme v souvislosti s vašimi platebními transakcemi omezené množství informací, jako je např. číslo platební karty, jméno obchodníka a jeho místo podnikání, datum a celková částka transakce. Důležité je, že ke zpracování platebních transakcí nepotřebujeme jméno držitele karty ani jiné kontaktní informace.

Navíc nám u některých produktů a služeb mohou vaše finanční instituce, obchodníci, u kterých uskutečňujete transakci nebo jiní partneři poskytnout více informací o vás, nebo je můžeme shromáždit přímo od vás, abychom vám poskytli tyto produkty a služby jejich jménem, podpořili jejich podnikání nebo prováděli zpracovatelské činnosti v jejich zastoupení.

Ve výše uvedených situacích jednáme jménem a podle pokynů finančních institucí, obchodníků a dalších partnerů, kteří jednají jako správci údajů. Pokud právní předpisy nestanoví jinak, budeme vaše osobní údaje zpracovávat pro účely zpracování platebních transakcí nebo pro účely dohodnuté mezi společností Mastercard a finančními institucemi, obchodníky a dalšími partnery. Další informace týkající se zpracování vašich osobních údajů naleznete v jejich vlastních zásadách ochrany osobních údajů.

Osobní údaje, které shromažďujeme při poskytování produktů a služeb Mastercard přímo vám

Společnost Mastercard vám může napřímo poskytovat produkty a služby, jako jsou marketingové programy, programy odměn, digitální peněženky, řešení Open Banking, předplacené služby, programy upozornění na polohu (umístění) a nástroje biometrického ověřování. Chcete-li využívat výhody jednoho nebo více těchto produktů a služeb, můžete nám poskytnout své údaje přímo prostřednictvím různých prostředků, včetně: (i) našich webových stránek a digitálních aktiv (dat, prostředků), (ii) v reakci na marketingové nebo jiné sdělení, (iii) přihlášením se k produktu nebo službě společnosti Mastercard nebo (iv) prostřednictvím vaší účasti na nabídce, programu nebo propagační akci. Vaše osobní údaje můžeme rovněž získat prostřednictvím použití našich produktů nebo služeb, od společností, které používají nebo poskytují podporu pro naše produkty nebo služby, z veřejně dostupných zdrojů nebo od partnerů, kterými je třetí strana. Vaše osobní údaje nám mohou být předány i vaší finanční institucí, obchodníkem nebo jinými obchodními partnery.

Níže je uveden přehled typů osobních údajů, které můžeme shromažďovat v souvislosti s programy, které vám nabízíme přímo. Každý program se liší, takže kde je to možné, přečtěte si příslušné prohlášení o ochraně osobních údajů týkající se daného programu, kde naleznete další informace o použití vašich osobních informací pro daný program.

 • Registrace a informace o platbě: Můžeme shromažďovat vaše kontaktní údaje (například jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, fakturační nebo dodací adresu), uživatelské jméno a heslo, věk, datum narození, pohlaví a rodinný stav, jazykové preference, číslo osobního účtu, jméno obchodníka a jeho místo podnikání, datum a celkovou částku transakcí, datum vypršení platnosti karty a ověřovací kód karty.
 • Informace, které zpracováváme, abychom vám mohli poskytovat program: V závislosti na programu můžeme shromažďovat různé typy osobních údajů. Například programy, které vám nabízejí služby založené na poloze, obvykle vyžadují získání vaší adresy nebo údajů o zeměpisné poloze. Programy v rámci našich řešení Open Banking mohou vyžadovat shromažďování informací o vašich finančních účtech. Podobně programy, které umožňují ověřit vaši totožnost například pomocí rozpoznávání obličeje nebo otisku prstu, mohou vyžadovat zpracování vaší fotografie a/nebo biometrických údajů. Všechny tyto programy jsou dobrovolné a vaše osobní údaje jsou shromažďovány pouze tehdy, pokud se k těmto programům přihlásíte.
 • Jiné informace, které se rozhodnete poskytnout: Můžete se rozhodnout poskytnout další informace, například různé typy obsahu (např. fotografie, články, komentáře), kontaktní informace přátel nebo jiných osob, které si přejete, abychom kontaktovali, obsah, který zpřístupníte na účtu na sociálních sítích, nebo členství u třetích stran nebo jakékoli další informace, které s námi chcete sdílet, například když kontaktujete oddělení služeb zákazníkům.

Kromě toho můžeme shromáždit nebo použít osobní údaje pro prevenci a monitorování podvodů, řízení rizik, řešení sporů a další související účely. Takové informace mohou zahrnovat identifikátory, komerční informace a informace o jakékoliv aktivitě na internetu nebo jiných elektronických sítích, jako je číslo osobního účtu, jméno obchodníka a jeho místo podnikání, datum a celkovou částku transakcí, IP adresu, hodnocení rizika podvodu, údaje o poloze, podrobnosti o obchodníkovi, zakoupené položky a informace o sporu. Pro více informací prosím klikněte zde.

Pro více informací o shromažďování osobních údajů z naší strany v souvislosti s našimi řešeními Open Banking prosím klikněte sem.

Osobní údaje získané, když klepnete na naše reklamy, navštívíte naše webové stránky, použijete naše mobilní aplikace nebo jiná digitální aktiva (data, prostředky) společnosti Mastercard

My, naši poskytovatelé služeb a partneři získáváme určité informace automatizovanými prostředky, jako jsou informace o jakékoliv aktivitě na internetu nebo jiných elektronických sítích, soubory cookies nebo webové signály (web beacons), když klepnete na naše reklamy, použijete naše mobilní aplikace nebo navštívíte naše webové stránky, stránky nebo jiná digitální aktiva (data, prostředky). Mezi informace, které shromažďujeme tímto způsobem, mohou patřit: IP adresa, typ prohlížeče, operační systém, identifikátor mobilního zařízení, zeměpisná oblast, odkazující adresa URL a informace o prováděných aktivitách nebo interakcích s našimi digitálními aktivy (daty, prostředky). „Cookie“ je textový soubor, který webový server umístí na pevný disk počítače. „Webový signál“ („web beacon”), známý také jako internetová značka, pixelová značka nebo čistý GIF soubor, je technologie, která nám pomáhá rozpoznat, kdy byl obsah navštíven nebo jste k němu získali přístup.

Tyto informace využíváme k vylepšení našich online produktů a služeb tím, že vyhodnocujeme, kolik uživatelů přistupuje nebo používá naše online produkty a služby, jaký obsah, produkty a funkce našich online produktů a služeb naše návštěvníky nejvíce zajímají, jaké typy nabídek naši zákazníci rádi vidí a jak si naše online produkty a služby vedou z technického hlediska. Na našich webových stránkách a v mobilních aplikacích můžeme například používat služby od třetích stran pro webovou analýzu, jako je například Adobe Omniture. Poskytovatelé analytických služeb, kteří tyto služby spravují, používají technologie, jako jsou soubory cookies a webové signály (web beacons), aby nám pomohli analyzovat, jak návštěvníci používají naše webové stránky a aplikace.

My, naši poskytovatelé služeb a partneři můžeme rovněž získávat či shromažďovat informace o vás v souvislosti s našimi marketingovými aktivitami, včetně nabídek, sázek, soutěží a propagačních akcí. Informace získané či shromážděné pro tyto účely mohou zahrnovat identifikátory, vaše kontaktní údaje (např. jméno, poštovní adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo), elektronické identifikační údaje (např. uživatelské jméno, heslo, bezpečnostní otázky, IP adresu) a údaje shromážděné v souvislosti s online marketingovými programy, včetně komerčních informací, informací o jakékoliv aktivitě na internetu nebo jiných elektronických sítích, údaje o zeměpisné poloze a závěry vyvozené z osobních údajů (např. osobní charakteristiky, životní zvyky, spotřební návyky, zájmy, údaje o poloze a hlasové a obrazové záznamy).

My, naši poskytovatelé služeb a partneři můžeme rovněž získávat či shromažďovat informace o vás, abychom vám poskytli obsah a reklamu podle vašich individuálních preferencí na základě závěrů vyvozených z osobních údajů. Informace získané či shromážděné pro tyto účely mohou obsahovat informace o jakékoliv aktivitě na internetu nebo jiných elektronických sítích, například podrobné informace, jako jsou konkrétní stránky nebo reklamy, které si prohlížíte na našich webových stránkách a v našich aplikacích, a aktivity, které provádíte na našich webových stránkách a v našich aplikacích.

My, naši poskytovatelé služeb a partneři můžeme shromažďovat určité informace o vás automatizovanými prostředky, jako jsou například nástroje sociálních médií a sítí, widgety nebo zásuvné moduly či rozšíření/doplňky (plug-ins/pluginy) za účelem spojení s vašimi účty na sociálních médiích a sítích. Tyto funkce vám mohou umožnit přihlášení prostřednictvím vašeho účtu na sociálních médiích a sítích, sdílení odkazu nebo příspěvku přímo do vašeho účtu na sociálních médiích a sítích. Když navštívíte webovou stránku obsahující takové nástroje nebo doplňky, mohou se o vaší návštěvě dozvědět sociální média a sítě nebo jiný poskytovatel služeb. Vaše interakce prostřednictvím těchto nástrojů se však řídí zásadami ochrany osobních údajů příslušných platforem sociálních médií a sítí. Protože nekontrolujeme postupy zpracování dat/ údajů těchto třetích stran, doporučujeme si přečíst jejich zásady ochrany osobních údajů, podmínky použití a licenční smlouvy (pokud existují). Další podrobnosti naleznete v části 7 („Prvky, funkce a odkazy na jiné webové stránky“) tohoto Globálního prohlášení o ochraně osobních údajů.

Navíc některé z našich online produktů a služeb obsahují pokročilou technologii prevence podvodů, která využívá údaje založené na chování, jako je doba stisknutí kláves, akcelerometr zařízení, pozice posuvníku stránky a umístění myši.

Pokud to vyžadují příslušné právní předpisy, před použitím výše uvedených automatizovaných prostředků a před odesláním marketingových sdělení, přizpůsobeného obsahu a reklam získáme váš souhlas.

Pro více informací o vašich možnostech se podívejte do části „Vaše práva a možnosti“ tohoto Globálního prohlášení o ochraně osobních údajů.

Vzhledem k tomu, že dosud neexistuje obecná shoda o tom, jak by společnosti měly reagovat na mechanismy ve webových prohlížečích, které zabraňují sledování (do-not-track, dále jen „DNT“), společnost Mastercard v tuto chvíli nereaguje na signály DNT ve webových prohlížečích. Pro více informací o signálech sledování v prohlížečích a DNT navštivte http://www.allaboutdnt.com.

Osobní údaje, které získáme, když se u nás ucházíte o zaměstnání

Pokud se ucházíte o zaměstnání ve společnosti Mastercard, můžeme shromažďovat určité osobní údaje z vašich žádostí o zaměstnání na našich webových stránkách Kariéra, například vaše kontaktní údaje (včetně jména, poštovní adresy, e-mailové adresy a telefonního čísla), historii zaměstnání, životopis, kontaktní údaje vašich referenčních osob a další osobní údaje, které se rozhodnete odeslat společně s vaší žádostí.

Osobní údaje, které shromažďujeme v rámci našich obchodních vztahů s finančními institucemi, obchodními partnery nebo jinými subjekty, které jsou partnery společnosti Mastercard

Můžeme shromažďovat osobní údaje od osob, které pracují pro jednoho z našich obchodních partnerů (včetně finančních institucí, obchodníků, zákazníků, dodavatelů, prodejců a dalších partnerů), včetně identifikátorů, jména, názvu pracovní pozice, oddělení a názvu organizace, pracovní e-mailové adresy a poštovní adresy, pracovního telefonního čísla, dotazů, odpovědí na bezpečnostní otázky, bezpečnostních hesel a dalších přihlašovacích údajů. Tyto informace můžeme použít k poskytování produktů a služeb přímo finančním institucím, korporátním klientům, obchodníkům, zákazníkům a partnerům, ke správě našich obchodních vztahů a finančního výkaznictví, k rozvoji franšíz a integrity, k ochraně naší společnosti před finanční kriminalitou, ke zlepšení našich služeb, k marketingu a k dodržování platných právních předpisů, jakož i pro účely účetnictví, auditů a fakturace.

Pokud se nacházíte v pevninské Číně a používáte naše produkty a služby, můžeme o vás shromažďovat osobní údaje, jak je uvedeno výše, včetně následujících informací, které mohou být považovány za citlivé osobní údaje: číslo osobního účtu, datum vypršení platnosti karty, ověřovací kód karty, odpovědi na bezpečnostní otázky, bezpečnostní hesla a další přihlašovací údaje, informace o adrese nebo umístění (v rozsahu, v jakém mohou umožnit sledování vaší osoby), hlasové a obrazové záznamy, údaje elektronické identifikace atd. Může být zapotřebí, abychom obdrželi a zpracovali vaše citlivé osobní údaje za účelem poskytování příslušných produktů a služeb vám a/nebo finančním institucím, firemním klientům, obchodníkům, zákazníkům a partnerům. Takové zpracování vašich citlivých osobních údajů bude chráněno odpovídajícími bezpečnostními opatřeními a bude probíhat tak, aby mělo co nejmenší dopad na vaše osobní práva a zájmy. Používáním našich produktů a služeb nebo účastí v příslušném programu se bude mít za to, že souhlasíte se způsobem, jakým shromažďujeme a zpracováváme vaše citlivé osobní údaje v souladu s tímto Globálním prohlášením o ochraně osobních údajů (a příslušným oznámením o ochraně osobních údajů specifickým pro daný program, pokud takový dokument existuje).

Zobrazit shrnutí

2. Jak můžeme vaše osobní údaje použít

Vaše osobní údaje můžeme použít pro tyto účely:

 • Zpracování vašich platebních transakcí.
 • Ochrana a prevence před podvody a dalšími právními riziky či riziky bezpečnosti informací. Další informace naleznete v našem Oznámení o podvodech a zabezpečení a Oznámení o programu MATCH.
 • Poskytování našich řešení Open Banking.
 • Poskytování produktů a služeb a komunikace s vaší osobou ohledně produktů a služeb nabízených společností Mastercard, finančními institucemi, obchodníky a partnery.
 • Poskytování služeb a doporučení na míru.
 • Provozování, hodnocení a vylepšování našich obchodních aktivit, včetně anonymizace a analýzy.
 • Zpracování vaší žádosti o zaměstnání.
 • K jiným účelům, pro které poskytneme zvláštní upozornění v okamžiku shromáždění osobních údajů a které jsou jinak povoleny nebo vyžadovány ze zákona.
 • Vytváření anonymizovaných a agregovaných dat za účelem přípravy poznatků a informací pro poradenství zákazníkům a partnerům společnosti MasterCard, pokud se jedná o modely výdajů, podvody a jiné trendy.
 • Zjistit více o vás, včetně vašich preferencí nebo jiných charakteristik. S těmito závěry zacházíme jako s osobními údaji, pokud tak stanoví příslušné právní předpisy.

Pokud tak stanoví příslušné právní předpisy, použijeme vaše osobní údaje pouze s vaším souhlasem; pokud bude potřeba k tomu, abychom vám mohli poskytnout produkty a služby; k dodržení zákonné povinnosti; nebo pokud existuje legitimní a naléhavý zájem, který vyžaduje jejich použití.

Osobní údaje, které o vás získáme, můžeme použít pro účely uvedené níže. V závislosti na zemi, ve které se nacházíte, zpracujeme vaše osobní údaje, pouze pokud máme právní základ pro zpracování, jak je určeno v tabulce níže. Vezměte však prosím na vědomí, že i když tabulka níže neuvádí souhlas jako právní základ u každé z činností zpracování, v některých zemích souhlas představuje jediný právní základ pro zpracování osobních údajů a v těchto zemích se veškeré naše činnosti zpracování o souhlas opírají.

  Zpracování

Právní základ pro zpracování (pokud tak stanoví příslušné právní předpisy)

 • Zpracování vašich platebních transakcí (včetně autorizace, vyúčtování, žádostí o vrácení peněz (na kartu) nebo jiných aktivit týkajících se řešení sporů).

  Ve většině případů zpracováváme vaše platební transakce jako zpracovatel osobních údajů jménem vašich finančních institucí, obchodníků a dalších partnerů, kteří jednají jako správci osobních údajů. Pokud jednáme jako zpracovatel, jsou správci zodpovědní za zajištění právního základu pro zpracování vašich osobních údajů. Další informace týkající se zpracování vašich osobních údajů v těchto souvislostech naleznete v příslušných zásadách ochrany osobních údajů.

  V některých omezených případech (např. zpětné zúčtování – chargebacks) můžeme zpracovat vaše platební transakce jako správce za předpokladu, že:

 • souhlasíte s použitím vašich osobních údajů; nebo
 • zpracování je nezbytné pro uzavření nebo splnění smlouvy, které jste smluvní stranou; nebo
 • zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti nebo jiných právních a regulačních povinností.
 • Ochrana a prevence před zneužitím, neautorizovanými transakcemi, pohledávkami a jinými závazky a pro řízení míry vystavení se rizikům a franšízové kvality, pokud jde o integritu a bezpečnost naší platební sítě.

  Když zpracováváme osobní údaje za účelem prevence podvodů a kyberhrozeb, můžeme jednat jako správce nebo jako zpracovatel. Když jednáme jako správce, spoléháme se na jeden z následujících právních důvodů:

 • souhlasíte s použitím vašich osobních údajů; nebo
 • zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti nebo jiných právních a regulačních povinností; nebo
 • zpracování je nezbytné pro uzavření nebo splnění smlouvy, které jste smluvní stranou, nebo
 • my nebo třetí strana máme oprávněný zájem na použití vašich osobních údajů za účelem ochrany před podvody zabezpečením naší sítě a platebních transakcí, které provádíme.

Další informace o našich činnostech v oblasti předcházení podvodům a sledování naleznete v našem Oznámení o podvodech a zabezpečení.

Další informace o programu Mastercard Alert To Control High-risk Merchants (MATCH) naleznete v našem Oznámení o programu MATCH.

 • Poskytování našich řešení Open Banking, včetně našich služeb připojení a služeb řešení sporů.

 • Souhlasíte s použitím vašich osobních údajů; nebo
 • zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti nebo jiných právních a regulačních povinností; nebo
 • zpracování je nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy, u níž figurujete jako smluvní strana; nebo
 • my nebo třetí strana máme oprávněný zájem na použití vašich osobních údajů za tímto účelem (např. odhalování rizik podvodu nebo řešení sporů).

V některých případech poskytujeme svá řešení Open Banking jako zpracovatel osobních údajů jménem vašich finančních institucí, obchodníků a dalších partnerů, kteří jednají jako správci osobních údajů. Pokud jednáme jako zpracovatel, jsou správci zodpovědní za zajištění právního základu pro zpracování vašich osobních údajů. Další informace týkající se zpracování vašich osobních údajů v těchto souvislostech naleznete v jejich vlastních zásadách ochrany osobních údajů.

Další informace o našich činnostech týkajících se Open Banking můžete nalézt v našem Open Banking Prohlášení o ochraně osobních údajů.

 • Vytvoření a správa všech účtů, které u nás můžete mít, ověření vaší totožnosti, poskytování našich služeb a odpovědi na vaše dotazy.
 • Souhlasíte s použitím vašich osobních údajů; nebo
 • zpracování je nezbytné pro uzavření nebo splnění smlouvy, které jste smluvní stranou; nebo
 • zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti nebo jiných právních a regulačních povinností, nebo
 • my nebo třetí strana máme oprávněný zájem na použití vašich osobních údajů za účelem vytváření a správy účtů a identifikace vaší totožnosti a odpovědi na vaše dotazy.
 • Poskytování, administrace a komunikace s vaší osobou ohledně produktů, služeb, nabídek, programů a propagačních aktivit společnosti Mastercard, finančních institucí, obchodníků a partnerů (včetně soutěží, sázek nebo jiných marketingových aktivit).
 • Souhlasíte s použitím vašich osobních údajů; nebo
 • zpracování je nezbytné pro uzavření nebo splnění smlouvy, které jste smluvní stranou; nebo
 • my nebo třetí strana máme oprávněný zájem na použití vašich osobních údajů za účelem poskytování vám produktů a služeb.
 • Správa vztahů se zákazníky, dodavateli a prodejci, včetně vytváření a zveřejňování obchodních adresářů (které mohou zahrnovat obchodní kontaktní informace).
 • Souhlasíte s použitím vašich osobních údajů; nebo
 • zpracování je nezbytné pro uzavření nebo splnění smlouvy, které jste smluvní stranou; nebo
 • zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti nebo jiných právních a regulačních povinností, nebo
 • my nebo třetí strana máme oprávněný zájem na použití vašich osobních údajů za účelem správy vztahů se zákazníky, dodavateli a prodejci.
 • Provozování, hodnocení a vylepšování obchodních aktivit (včetně vývoje nových produktů a služeb); vyhodnocování efektivity našich reklamních aktivit a jejich optimalizace; analýza našich produktů, služeb, webových stránek, mobilních aplikací a všech dalších digitálních aktiv (dat, prostředků) z důvodu podpory jejich funkcionality; a analýza a porovnávání přístupu našich zákazníků k výdajům po registraci do našeho marketingového programu (jako je např. Priceless Specials), s cílem porozumět a zlepšit účinnost programu.

 • Souhlasíte s použitím vašich osobních údajů; nebo
 • zpracování je nezbytné pro uzavření nebo splnění smlouvy, které jste smluvní stranou; nebo
 • my nebo třetí strana máme oprávněný zájem na použití vašich osobních údajů pro účely provozování, hodnocení a zlepšování našich produktů nebo služeb.
 • Provádění hloubkových kontrol, vedení účetnictví, provádění auditů, fakturace, sesouhlasení – kontroly souladu a inkasa.
 • Zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti nebo jiných právních a regulačních povinností, nebo
 • zpracování je nezbytné pro uzavření nebo splnění smlouvy, které jste smluvní stranou; nebo
 • my nebo třetí strana máme oprávněný zájem na použití vašich osobních údajů pro účely provádění hloubkových kontrol, vedení účetnictví, provádění auditů, fakturace, sesouhlasení – kontroly souladu a inkasa.
 • Poskytování služeb a doporučení na míru. Můžeme například použít vaše osobní údaje, jako je vaše e-mailová adresa a vaše interakce s našimi webovými stránkami, abychom analyzovali vaše preference, zájmy a chování a mohli vám poskytnout na míru přizpůsobený obsah a nejrelevantnější nabídky, doporučení a e-mailová sdělení o specifickém produktu od společnosti Mastercard, finančních institucí, obchodníků a partnerů.
 • Souhlasíte s použitím vašich osobních údajů; nebo
 • my nebo třetí strana máme oprávněný zájem na použití vašich osobních údajů pro účely poskytování služeb a doporučení na míru.
 • Anonymizace osobních údajů a příprava a dodávání souhrnných datových zpráv s anonymními informacemi (včetně těchto informací: sestavy, analýzy, analytické a předpovědní modely a pravidla a další souhrnné zprávy) pro účely poradenství našim finančním institucím, obchodníkům a dalším zákazníkům a partnerům ohledně minulých a potenciálních budoucích modelů výdajů, zneužití a dalších poznatků, které můžeme z těchto dat získat. Osobní údaje, jejichž anonymizaci provádíme, mohou zahrnovat platební transakce.
 • My nebo třetí strana máme oprávněný zájem na použití vašich osobních údajů pro účely anonymizace osobních údajů a příprava a dodávání souhrnných datových zpráv.
 • Vyhodnocení vašeho zájmu o zaměstnanecký poměr a kontaktování vaší osoby za účelem případného zaměstnání ve společnosti Mastercard.
 • Souhlasíte s použitím vašich osobních údajů; nebo
 • zpracování je nezbytné pro uzavření nebo splnění smlouvy, které jste smluvní stranou; nebo
 • my nebo třetí strana máme oprávněný zájem na použití vašich osobních údajů pro účely vyhodnocení vašeho zájmu o zaměstnanecký poměr a kontaktování vaší osoby za účelem případného zaměstnání
 • Prosazování našich Podmínek užívánía podle potřeby zavedení, uplatnění a obrana našich zákonných práv.
 • Zpracování je nezbytné pro uzavření nebo splnění smlouvy, které jste smluvní stranou; nebo
 • zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti nebo jiných právních a regulačních povinností; nebo
 • my nebo třetí strana máme oprávněný zájem na použití vašich osobních údajů pro účely prosazování našich Podmínek užívání a pro zavedení, uplatnění a obrany našich zákonných práv.
 • Pokud je požadováno příslušnými právními předpisy včetně dodržování požadavků zásad „Poznej svého klienta“, právními předpisy a opatřeními proti praní špinavých peněz, požadavkem na protikorupční a sankční kontroly a šetření, nebo na základě soudního rozhodnutí, vymáhání práva, požadavku orgánu činného v trestním řízení nebo státního úřadu, do jehož pravomoci spadá společnost Mastercard nebo dceřiná společnost společnosti Mastercard anebo který si takovou pravomoc nárokuje.
 • Zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti nebo jiných právních a regulačních povinností; nebo
 • my nebo třetí strana máme oprávněný zájem na použití vašich osobních údajů pro účely reakce a odpovědi na soudní rozhodnutí, vymáhání práva, požadavku orgánu činného v trestním řízení nebo státního úřadu.
  • Splnění a soulad oborových standardů a našich zásad.
 • Souhlasíte s použitím vašich osobních údajů; nebo
 • zpracování je nezbytné pro uzavření nebo splnění smlouvy, které jste smluvní stranou; nebo
 • my nebo třetí strana máme oprávněný zájem na použití vašich osobních údajů pro účely splnění a souladu oborových standardů a našich zásad.
  • K jiným účelům, pro které poskytneme zvláštní oznámení v okamžiku shromažďování údajů.

  Prosím, v okamžiku shromažďování osobních údajů nahlédněte do a seznamte se se Zvláštním oznámením o ochraně osobních údajů.


  Pokud je požadováno příslušnými právními předpisy, provedli jsme testy vyváženosti (balanční testy) pro zpracování osobních údajů založené na oprávněných zájmech naší nebo třetí strany, abychom zajistili, že nad takovým oprávněným zájmem nebudou převažovat vaše zájmy, základní práva nebo svobody. Pro více informací o našich testech vyváženosti nás můžete kontaktovat, jak je popsáno níže v části „Jak nás kontaktovat“.

  Nebudete předmětem našeho rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, které na vás má právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká, s výjimkou případů, kdy jste výslovně souhlasili se zpracováním, pokud to vyžadují příslušné právní předpisy, zpracování je nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a společností Mastercard nebo jsme ze zákona povinni použít vaše osobní údaje tímto způsobem, například kvůli prevenci podvodů.

  Pokud nám poskytnete jakoukoliv informaci nebo jakýkoliv materiál týkající se jiné fyzické osoby, musíte se ujistit, že sdílení s námi a naše další použití, které vám bylo popsáno, jsou v souladu s platnými právními předpisy, a proto byste například měli tuto fyzickou osobu řádně informovat o zpracování jejích osobních údajů a získat její souhlas, pokud to příslušné právní předpisy vyžadují.

  Zobrazit shrnutí

  3. Jak sdílíme vaše osobní údaje

  Osobní údaje můžeme sdílet s:

  • ústředím společnosti Mastercard v USA, našimi dceřinými společnostmi a dalšími subjekty v rámci skupiny společností MasterCard;
  • poskytovateli služeb jednajícími v našem zastoupení;
  • ostatními účastníky platebního ekosystému, včetně finančních institucí a obchodníků;
  • ostatní účastníci Open Banking ekosystému, včetně finančních institucí, obchodníků a třetích stran.
  • třetími osobami pro účely monitorování a prevence podvodů nebo pro jiné účely vyžadované právními předpisy,
  • třetími stranami, jejichž funkce použijete v souvislosti s našimi produkty a službami nebo s vaším souhlasem;
  • jinými subjekty, jak je vyžadováno podle platných právních předpisů nebo v případě prodeje nebo převodu naší podnikatelské činnosti nebo majetku.

  Osobní údaje, které o vás shromáždíme, nezveřejníme a neposkytneme, s výjimkou případů, které jsou popsány v tomto Globálním prohlášení o ochraně osobních údajů, jak vám bylo sděleno v okamžiku shromáždění údajů nebo jak je popsáno ve zvláštním prohlášení o ochraně osobních údajů našeho programu. Neprodáme osobní údaje, které o vás shromáždíme, jak je definováno v zákoně o ochraně soukromí spotřebitelů v Kalifornii.

  Osobní údaje předáváme celosvětově v rámci skupiny dceřiných společností Mastercard v souladu s podmínkami tohoto Globálního prohlášení o ochraně osobních údajů nebo jak jinak uvedeme v okamžiku shromáždění osobních údajů. Jestliže se nacházíte na území Evropského hospodářského prostoru („EHP“) nebo ve Švýcarsku, budeme předávat vaše osobní údaje v souladu se Závaznými podnikovými pravidly společnosti Mastercard, která jsou k dispozici zde.

  Vaše osobní údaje můžeme rovněž sdílet také:

  • S finančními institucemi a jinými subjekty, které vydávají platební karty, nebo obchodníky, a to pro účely zpracování platebních transakcí a provádění jiných činností, které požadujete.
  • Se subjekty, které spolupracují se společností MasterCard nebo pomáhají společnosti Mastercard při poskytování produktů a služeb, prevence a monitorování podvodů a identifikačních služeb třetích stran a zajištění bezpečnosti transakcí a našeho systému zpracování plateb.
  • S ostatními účastníky ekosystému Open Banking, včetně finančních institucí, obchodníků a jinými subjekty dle vaší volby (např. vašimi investičními poradci).
  • Jestliže vystupujeme jako poskytovatel služeb třetím stranám a poskytujeme jim osobní údaje, které zpracováváme jejich jménem.
  • S našimi poskytovateli služeb, kteří poskytují služby naším jménem, pro účely popsané v tomto Globálním prohlášení o ochraně osobních údajů (nebo v prohlášení o ochraně osobních údajů příslušného programu). Takové poskytovatele služeb smluvně opravňujeme ke zpracování osobních údajů v souladu s našimi pokyny a v míře, v jaké je to nezbytné k poskytování služeb pro nás, anebo v míře, jakou připouští příslušné právní předpisy. Po těchto poskytovatelích služeb požadujeme, aby chránili bezpečnost a důvěrnost osobních údajů, které zpracovávají naším jménem, a to zavedením vhodných technických a organizačních bezpečnostních opatření a povinností důvěrnosti, které jsou závazné pro zaměstnance, kteří mají k osobním údajům přístup.
  • S třetími stranami, jejichž funkce (např. soubory cookies třetích stran, widgety, zásuvné moduly či rozšíření) jsou integrovány do našich produktů a služeb. Další podrobnosti naleznete v části 7 (Prvky, funkce a odkazy na jiné webové stránky) tohoto Globálního prohlášení o ochraně osobních údajů.
  • Se sociálními médii a sítěmi při přímém kontaktu a zapojení se do těchto platforem. Další podrobnosti naleznete v části 7 (Prvky, funkce a odkazy na jiné webové stránky) tohoto Globálního prohlášení o ochraně osobních údajů.
  • S jinými třetími stranami s vaším souhlasem.
  • Pokud se domníváme, že zveřejnění či poskytnutí je nezbytné k ochraně životně důležitých zájmů fyzické osoby, prosazování našich Podmínek užívání, zamezení škody nebo finanční ztráty společnosti Mastercard nebo v souvislosti s vyšetřováním podezření z podvodu nebo nezákonné činnosti anebo vyšetřováním uskutečněného podvodu nebo nezákonné činnosti.
  • V případě prodeje nebo převodu naší podnikatelské činnosti nebo majetku nebo jejich části. Pokud k takovému prodeji nebo převodu dojde, vynaložíme přiměřené úsilí na to, abychom nabyvatele vedli k tomu, aby používal osobní údaje, které jste nám poskytli, způsobem, který je v souladu s naším Globálním prohlášením o ochraně osobních údajů. Po takovém prodeji nebo převodu se můžete s případnými dotazy ohledně zpracování těchto osobních údajů obrátit na subjekt, kterému jsme převedli vaše osobní údaje.

  Pokud se nacházíte v pevninské Číně, můžete nás kontaktovat, jak je uvedeno v části „Jak nás kontaktovat“ níže, a získat informace o příjemcích třetích stran, kteří působí jako správci údajů a s nimiž sdílíme vaše osobní údaje. Takové sdílení bude vždy probíhat pouze v nezbytném rozsahu a nepřekročí ani nezmění účely a prostředky zpracování, se kterými jste původně souhlasili nebo které byly založeny na jiném právním základě. Používáním našich produktů a služeb nebo účastí v příslušném programu se bude mít za to, že souhlasíte se způsobem, jakým shromažďujeme a zpracováváme vaše citlivé osobní údaje v souladu s tímto Globálním prohlášením o ochraně osobních údajů (a příslušným oznámením o ochraně osobních údajů specifickým pro daný program, pokud takový dokument existuje).

  Zobrazit shrnutí

  4. Vaše práva a možnosti

  V závislosti na vaší zemi můžete mít právo nebo možnost:

  • zrušit, vyjádřit nesouhlas (opt out pravidlo) se shromážděním či získáním nebo použitím vašich osobních údajů, včetně používání souborů cookies a podobných technologií, s použitím vašich osobních údajů pro marketingové účely a anonymizace vašich osobních údajů pro analýzu dat;
  • získat přístup k osobním údajům, obdržet jejich kopii, opravit je, omezit je nebo vznést námitky vůči jejich zpracování nebo si vyžádat jejich vymazání, zničení nebo anonymizaci;
  • získat osobní údaje, které jste nám poskytli, abyste je mohli přenést do jiné společnosti;
  • odvolat jakýkoli poskytnutý souhlas;
  • v příslušných případech podat stížnost u vašeho dozorového úřadu.

  Můžete svá práva uplatnit na portálu „My Data Center“ společnosti Mastercard. Rovněž můžete odeslat žádost tak, jak je níže popsáno v části „Jak nás kontaktovat“.

  Jestliže se nacházíte mimo území EHP nebo Švýcarska, můžete odeslat žádost tak, jak je níže popsáno v části „Jak nás kontaktovat“.

  K osobním údajům, které o vás uchováváme, máte jistá práva. Nabízíme vám také možnosti volby týkající se toho, jaké osobní údaje od vás získáme, jak s takovými osobními údaji můžeme nakládat a jak s vámi máme komunikovat.

  Pokud se nacházíte v Kalifornii, nebudeme odmítat, účtovat různé ceny nebo poskytovat jinou úroveň kvality zboží nebo služeb, pokud se rozhodnete tato práva uplatňovat, s výjimkou případů, kdy rozdílná cena nebo úroveň kvality zboží nebo služeb se přiměřeně vztahuje k hodnotě údajů, které od vás dostaneme. V některých případech možná nebudeme schopni poskytnout vám zboží nebo službu, které požadujete, pokud se rozhodnete uplatnit určitá práva.

  Můžete se rozhodnout:

  • Neposkytnout společnosti Mastercard osobní údaje, a to tak, že nebudete provádět platební transakce. Můžete také odmítnout odeslat osobní údaje přímo nám. Když od vás budeme osobní údaje shromažďovat, uvedeme, zda a proč je nutné je nám poskytnout, stejně jako důsledky toho, pokud tak neučiníte. Jestliže nám neposkytnete osobní údaje, nebudete mít možná přístup k celé nabídce produktů a služeb poskytovaných společností Mastercard a možná nebudeme moci poskytnout vám informace o produktech a službách, pokud jsou tyto informace nezbytné pro jejich poskytnutí, nebo jsme ze zákona povinni je získat v souvislosti s poskytováním takového produktu nebo služby.
  • Vyjádřit nesouhlas, zrušit (opt out pravidlo) shromažďování a použití určitých informací, které o vás shromažďujeme automatizovanými prostředky, když navštívíte naše webové stránky nebo použijete naše aplikace. V některých právních řádech můžete uplatnit svou možnost volby týkající se používání souborů cookies a podobných technologií kliknutím na banner „Správa souborů cookie“, který se zobrazuje v pravém dolním rohu webových stránek společnosti MasterCard. Ve svém prohlížeči naleznete informace o tom, jak dostávat oznámení, že máte v zařízení určité typy souborů cookies, a jak vyjádřit nesouhlas, zrušit (opt out pravidlo) umisťování určitých soborů cookies na vašem zařízení. Vezměte prosím na vědomí, že bez určitých souborů cookies možná nebudete moci využívat všechny prvky našich webových stránek, aplikací nebo online služeb.
  • Vyjádřit nesouhlas, zrušit (opt out pravidlo) určitá použití informací, které o vás shromažďujeme automatizovanými prostředky, když navštívíte webové stránky třetích stran nebo klepnete na naše reklamy. K zobrazování reklam na těchto webových stránkách třetích stran můžeme využít poskytovatele služeb. Tyto reklamy mohou být přizpůsobeny a zobrazeny na základě použití údajů, které jsme my a naši partneři získali na našich webových stránkách a v aplikacích. Kromě toho mohou někteří naši poskytovatelé služeb a partneři shromažďovat informace o vašich online aktivitách v průběhu času a na webových stránkách třetích stran, aby mohli tyto reklamy přizpůsobit a zobrazovat. Reklamy společnosti MasterCard jsou někdy poskytovány s ikonami, které pomáhají spotřebitelům (i) dozvědět se více o tom, jak jsou jejich údaje použity, a (ii) uplatňovat volby, které mohou mít ohledně používání svých údajů. Klikněte, popřípadě na ikonu v našich cílených reklamách, a získejte více informací o možnosti vyjádřit nesouhlas, zrušit (opt out pravidlo) nebo omezit využití informací o vašem chování pro účely reklamy. Svou možnost volby týkající se používání souborů cookies a podobných technologií můžete uplatnit i kliknutím na banner „Správa souborů cookie“, který se zobrazuje v pravém dolním rohu našich webových stránek.
  • Sdělit nám, abychom vám neposílali marketingové e-maily, a to kliknutím na odkaz pro zrušení odběru v marketingových e-mailech, které od nás obdržíte, nebo tak, že nás kontaktujete, jak je uvedeno níže. Můžete rovněž vyjádřit nesouhlas, zrušit (opt out pravidlo) odběr marketingových e-mailů od společnosti Mastercard, a to tak, že kliknete zde.
  • Vyjádřit nesouhlas, zrušit (opt out pravidlo) anonymizaci osobních údajů pro provedení analýzy dat kliknutím sem.

  Podle toho, ve které zemi se nacházíte, můžete mít právo:

  • Požádat o přístup a získání informací o osobních údajích, které o vás uchováváme, právo na aktualizaci a opravu nepřesností ve vašich osobních údajích, na omezení jejich zpracování nebo na uplatnění námitky proti zpracování vašich osobních údajů, na anonymizaci, zničení nebo odstranění či vymazání vhodným způsobem nebo na uplatnění přenositelnosti údajů, abyste mohli snadno své osobní údaje převést k jiné společnosti. Navíc můžete mít také právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to i ve vaší zemi bydliště/trvalého pobytu, na pracovišti nebo tam, kde došlo k incidentu.
  • Odvolat jakýkoliv souhlas, který jste nám dříve poskytli v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, a to kdykoli a bezplatně. Vaše preference budeme nadále uplatňovat, zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu tím nebude dotčena.

  Pro informace o počtu žádostí týkajících se ochrany osobních údajů, které společnost Mastercard zpracovává v souladu s kalifornským zákonem o ochraně soukromí spotřebitelů a jinými zákony o ochraně osobních údajů na celém světě, prosím nahlédněte do části „MyData Report“ na portálu „My Data Center“.

  Můžete vyjádřit nesouhlas, zrušit (opt out pravidlo) určité zpracování vašich osobních údajů, např. přes naši opt-out webovou stránku.

  Vezměte prosím na vědomí, že tento seznam nemusí být úplný, což znamená, že v souladu s vašimi místními zákony můžete mít i další práva. Výše uvedená práva mohou rovněž být za určitých okolností omezena podle požadavků místního práva.

  Pokud si přejete aktualizovat své preference, požádat nás o odstranění (vymazání) vašich údajů z našich adresářů nebo podat žádost k uplatnění svých práv podle platných právních předpisů, kontaktujte nás prosím způsobem popsaným níže v části „Jak nás kontaktovat“.

  V MasterCard jsme vyvinuli portál „My Data Center“, který usnadňuje uplatňování vašich práv. Vy nebo osoba oprávněná jednat vaším jménem můžete vaše práva uplatnit na portálu „My Data Center“ společnosti Mastercard nebo podáním žádosti, jak je popsáno níže v části „Jak nás kontaktovat“.

  Pokud při zpracování osobních údajů nesplníme vaše očekávání nebo pokud chcete podat stížnost na naše postupy ochrany osobních údajů, sdělte nám to, protože nám to dává možnost problém vyřešit. Uveďte podrobnosti o problému, pomůžete nám tak na váš požadavek zareagovat. Snažíme se přezkoumat a reagovat na všechny stížnosti v přiměřené lhůtě a podle požadavků platných právních předpisů.

  Chcete-li se dozvědět více o Certifikaci APEC a získat přístup k řešení sporů, klikněte prosím na označení TRUSTe.

  Zobrazit shrnutí

  5. Předávání dat

  Mastercard je globální společnost. Vaše osobní údaje můžeme předat do Spojených států a dalších zemí, které nemusí mít stejné právní předpisy o ochraně údajů jako země, ve které jste tyto údaje původně poskytli. My ale budeme chránit vaše osobní údaje v souladu s tímto Globálním prohlášením o ochraně osobních údajů nebo tak, jak vám to bylo oznámeno.

  Řídíme se platnými právními požadavky poskytujícími přiměřené záruky pro předávání osobních údajů do jiných zemí, než je země, ve které se nacházíte. Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru („EHP“), předáme vaše osobní údaje v souladu s rozhodnutími o odpovídající úrovni ochrany (viz seznam zemí, pro něž Evropská komise vydala rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany, zde), Závaznými podnikovými pravidly společnosti Mastercard, standardními smluvními doložkami a dalšími mechanismy předávání dat.

  Postupy společnosti Mastercard při ochraně osobních údajů tak, jak jsou popsány v tomto Globálním prohlášení o ochraně osobních údajů, jsou v souladu se Systémem pravidel přeshraniční ochrany osobních údajů APEC (APEC Cross Border Privacy Rules System). Tento systém stanoví rámcová pravidla pro organizace k zajištění ochrany osobních údajů, které si předávají členské ekonomiky APEC. Podrobné informace o rámcových pravidlech APEC naleznete zde.

  Mastercard je globální společnost. Osobní údaje, které o vás shromáždíme, můžeme předat příjemcům v jiných zemích, než je vaše země, včetně Spojených států, kde sídlí naše ústředí. V těchto zemích nemusí platit stejné právní předpisy o ochraně osobních údajů jako v zemi, kde jste původně údaje poskytli. Při předání osobních údajů, které o vás shromáždíme, do jiných zemí budeme tyto údaje chránit tak, jak je popsáno v tomto Globálním prohlášení o ochraně osobních údajů, a tak, jak vám bylo sděleno v okamžiku shromáždění údajů nebo jak je popsáno ve zvláštním prohlášení o ochraně osobních údajů našeho programu.

  Řídíme se platnými právními požadavky poskytujícími přiměřené záruky pro předání osobních údajů do jiných zemí, než je země, ve které se nacházíte. Zejména jsme vypracovali a zavedli Závazná podniková pravidla společnosti Mastercard („ZPP“ - „BCR“), která byla uznána úřady pro ochranu osobních údajů v EHP jako poskytující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, které globálně zpracováváme. Kopie našich ZPP - BCR pro EHP je k dispozici zde. Stejným způsobem se o ZPP – BCR opíráme při předávání osobních údajů mimo území Spojeného království. Kopie našich ZPP – BCR pro Spojené království je k dispozici zde.

  Můžeme také předat osobní údaje do zemí, pro které byla vydána rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany (viz seznam zemí, pro něž Evropská komise vydala rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany, zde), využívat smluvní ochranu při předání osobních údajů třetím stranám, jako jsou Standardní smluvní doložky Evropské komise nebo jejich ekvivalent podle platných právních předpisů, nebo ve vhodných případech spoléhat na jiné mechanizmy přenosu dat. Pokud chcete získat kopii záruk, které používáme při předání osobních údajů mimo váš právní řád, můžete nás v závislosti na své zemi kontaktovat, jak je popsáno níže v části „Jak nás kontaktovat“.

  Postupy společnosti Mastercard při ochraně osobních údajů tak, jak jsou popsány v tomto Globálním prohlášení o ochraně osobních údajů, jsou rovněž v souladu se Systémem pravidel přeshraniční ochrany osobních údajů APEC (APEC Cross Border Privacy Rules System). Tento systém stanoví rámcová pravidla pro organizace k zajištění ochrany osobních údajů, které si předávají členské ekonomiky APEC. Podrobné informace o rámcových pravidlech APEC naleznete zde.

  Pokud se nacházíte v pevninské Číně, chápete, že osobní údaje, které o vás shromažďujeme, můžeme předávat příjemcům v jiných zemích nebo regionech, než je pevninská Čína, včetně Mastercard International Incorporated ve Spojených státech, Mastercard Asia/Pacific Pte. Omezeno v Singapuru a na další zde uvedené pobočky. Když provádíme mezinárodní převody Osobních údajů, vždy zajistíme splnění požadavků stanovených platnými zákony. Používáním našich produktů a služeb nebo účastí v příslušném programu se bude mít za to, že souhlasíte se způsobem, jakým sdílíme vaše osobní údaje přes hranice příjemcům v jiných zemích nebo regionech, než je pevninská Čína, v souladu s tímto Globálním prohlášením o ochraně osobních údajů (a příslušným oznámením o ochraně osobních údajů specifickým pro daný program, pokud takový dokument existuje).

  Zobrazit shrnutí

  6. Jak chráníme vaše osobní údaje

  K ochraně vašich osobních údajů máme zavedena vhodná bezpečnostní opatření a osobní údaje uchováváme pouze po omezenou dobu.

  Bezpečnost vašich osobních údajů je pro společnost Mastercard důležitá. Zavázali jsme se chránit informace, které shromáždíme. Používáme přiměřené administrativní, technické a fyzické ochranné prostředky vytvořené k ochraně osobních údajů, které nám poskytnete nebo které získáme, před jejich zničením, ztrátou, změnou, přístupem, sdělením nebo použitím náhodným, nezákonným nebo neoprávněným způsobem. U řady našich webových stránek, ze kterých přenášíme určité osobní údaje, používáme šifrování SSL.

  Dále přijímáme opatření k vymazání vašich osobních údajů nebo jejich uchování ve formě, která neumožňuje identifikaci vaší osoby, pokud tyto informace již nejsou nezbytné pro účely, pro které je zpracováváme, s výjimkou případů, kdy jsme podle právních předpisů povinni tyto informace uchovávat déle. Při určování doby uchovávání zohledňujeme různá kritéria, jako například typ produktů a služeb, které jste si vyžádali nebo které jsme vám poskytli, povahu a délku našeho vztahu k vám, případná opakovaná registrace pro naše produkty nebo služby, dopad na služby, které vám poskytujeme, pokud odstraníme některé informace od vás nebo o vás, povinné lhůty pro uchovávání stanovené právním předpisem a promlčecí lhůty.

  Zobrazit shrnutí

  7. Funkce, prvky a odkazy na jiné webové stránky

  Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, nástroje sociálních médií a sítí, widgety nebo zásuvné moduly či rozšíření, které umožňují sdílení webového obsahu včetně IP adresy s třetími stranami a poskytovateli sociálních médií a sítí. Tito poskytovatelé sociálních médií a sítí se mohou o vaší návštěvě dozvědět i v případě, kdy nejste přihlášeni ke svému účtu sociálních médií a sítí nebo dokonce pokud u nich nemáte účet. Jestliže odkazované webové stránky, které navštívíte nebo použijete, nejsou společností Mastercard vlastněny nebo nad nimi společnost Mastercard nemá kontrolu, doporučujeme vám zkontrolovat jejich vlastní oznámení nebo zásady ochrany osobních údajů.

  Na našich webových stránkách mohou být pro vaše pohodlí a z informačních důvodů vloženy odkazy na jiné webové stránky. Naše webové stránky mohou rovněž obsahovat určité funkce a prvky, které jsou k dispozici díky tomu, že spolupracujeme s jinými subjekty. Tyto subjekty se mohou o vaší návštěvě dozvědět bez ohledu na to, zda tyto funkce používáte. Tyto webové stránky a funkce a prvky, které mohou zahrnovat nástroje pro sociální sítě a geografické umístění, fungují nezávisle na společnosti Mastercard a jako takové jsou jasně označeny. Jestliže odkazované webové stránky, které navštívíte nebo použijete, nejsou ve vlastnictví společnosti Mastercard nebo nad nimi společnost Mastercard nemá kontrolu, doporučujeme vám zkontrolovat zásady ochrany osobních údajů těchto webových stránek.

  Mastercard vám nabízí možnost na sociálních sítích sdílet a zmiňovat informace o produktech a službách Mastercard a odkazovat na ně. Můžete například dát u některé nabídky „To se mi líbí“ („like“) pomocí svého účtu na Facebooku nebo poslat „tweet“ s nabídkou („tweetnout” nabídku) na Twitteru. Navštívíte-li webovou stránku pomocí tlačítka sociálních médií a sítí, váš prohlížeč naváže přímé připojení s tímto poskytovatelem sociálních médií a sítí a údaje týkající se vaší návštěvy, včetně IP adresy, se přenesou poskytovateli sociálních médií a sítí. Máte-li účet u poskytovatele sociálních médií a sítí, může poskytovatel připojit vaši návštěvu k vašemu účtu (propojit vaši návštěvu s vaším účtem), i když nejste přihlášeni k tomuto účtu.

  Můžete se také rozhodnout použít určité funkce a prvky na našich webových stránkách, ke kterým můžete přistupovat nebo které jsou k dispozici díky naší spolupráci s jinými subjekty, které nejsou nijak přidruženy ke společnosti Mastercard. Tyto funkce a prvky, včetně nástrojů pro geografické umístění, jsou provozovány třetími stranami a jako takové jsou jasně označeny. Poskytovatelé sociálních médií a sítí, jako jsou Facebook a Twitter, a tyto třetí strany fungují nezávisle na společnosti Mastercard a nemají nezbytně stejné zásady ochrany osobních údajů jako společnost MasterCard. Pokud se rozhodnete použít jejich služby, zkontrolujte jejich prohlášení o ochraně osobních údajů, a pokud si přejete deaktivovat určité funkce, přečtěte si nastavení svého účtu u sociálních médií a sítí.

  Zobrazit shrnutí

  8.Osobní údaje dětí

  Produkty a služby Mastercard nejsou určeny dětem mladším 16 let a ani nejsou pro tyto děti zamýšleny.

  Produkty a služby Mastercard nejsou určeny dětem mladším 16 let a ani nejsou pro tyto děti zamýšleny. Mastercard však může shromažďovat osobní údaje o dětech mladších 16 let od rodičů nebo zákonných zástupců přímo a s výslovným souhlasem této osoby.

  Zobrazit shrnutí

  9. Aktualizace tohoto Globálního prohlášení o ochraně osobních údajů

  Toto Globální prohlášení o ochraně osobních údajů může být pravidelně aktualizováno tak, aby odráželo změny v našich zásadách ochrany osobních údajů.

  Toto Globální prohlášení o ochraně osobních údajů může být pravidelně aktualizováno tak, aby odráželo změny v našich zásadách ochrany osobních údajů. Na příslušné webové stránky umístíme jasně viditelné prohlášení, abychom vás upozornili na každou významnou změnu našeho Globálního prohlášení o ochraně osobních údajů a v horní části Prohlášení uvedeme datum poslední aktualizace. Aktualizace Globálního prohlášení o ochraně osobních údajů může v některých případech vyžadovat váš souhlas.

  Zobrazit shrnutí

  10. Jak nás kontaktovat

  Můžete napsat e-mail našemu Globálnímu oddělení pro ochranu osobních údajů na adresu privacyanddataprotection@mastercard.com. Žádost o uplatnění svých práv k vašim osobním údajům můžete odeslat prostřednictvím a na portálu „My Data Center“ společnosti Mastercard nebo odesláním e-mailu naší společnosti na adresu privacyanddataprotection@mastercard.com.

  Máte-li jakékoli dotazy, připomínky nebo stížnosti ohledně tohoto Globálního prohlášení o ochraně osobních údajů a našich zásad ochrany osobních údajů nebo chcete aktualizovat vaše preference ochrany osobních údajů, napište nám, prosím, e-mail na adresu: privacyanddataprotection@mastercard.com nebo nám napište na adresu:

  Global Privacy Office
  Mastercard International Incorporated
  2000 Purchase Street
  Purchase, New York 10577
  USA

  Jestliže se nacházíte v Kalifornii, můžete svá práva podle kalifornského zákona o ochraně soukromí spotřebitelů (CCPA) uplatnit podáním žádosti na portálu „My Data Center“ společnosti Mastercard, odesláním e-mailu naší společnosti na adresu: privacyanddataprotection@mastercard.com nebo telefonicky na bezplatném čísle: 1-833-244-4084.

  Jestliže se nacházíte na území Evropského hospodářského prostoru („EHP“) nebo ve Švýcarsku, odpovídá za zpracování vašich osobních údajů společnost Mastercard Europe SA (nebo správce údajů). Žádost o uplatnění svých práv k vašim osobním údajům můžete odeslat prostřednictvím a na portálu „My Data Center“ společnosti Mastercard nebo nám napište e-mail na adresu: privacyanddataprotection@mastercard.com nebo nám napište na adresu:

  Pověřenec pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer) EHP
  Mastercard Europe SA
  Chaussée de Tervuren 198A
  B-1410 Waterloo
  Belgie

  Pokud se nacházíte v Brazílii, odpovídá za zpracování vašich osobních údajů společnost Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. Žádost o uplatnění svých práv k vašim osobním údajům můžete odeslat prostřednictvím a na portálu „My Data Center“ společnosti Mastercard nebo nám napište e-mail na adresu: privacyanddataprotection@mastercard.com nebo nám napište na adresu:

  Brazil Data Protection Officer
  Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda.
  Avenida das Nações Unidas, 14.171, 20º andar, Crystal Tower
  São Paulo/SP
  Brazílie
  CEP 04794-000

  Jestliže se nacházíte v asijsko-pacifickém regionu (s výjimkou pevninské Číny), na Středním východě nebo v Africe, odpovídá za zpracování vašich osobních údajů společnost Mastercard Asia Pacific Pte. Ltd. Žádost o uplatnění svých práv k vašim osobním údajům můžete naší společnosti odeslat e-mailem na adresu: privacyanddataprotection@mastercard.com nebo nám napište na adresu:

  Asia Pacific, Middle East and Africa Data Protection Officer
  Mastercard Asia/Pacific Pte Ltd
  3 Fraser Street, DUO Tower, Level 17
  Singapore 189352

  Pokud se nacházíte v pevninské Číně, je subjektem odpovědným za zpracování vašich osobních údajů společnost Mastercard Shanghai Business Consulting Ltd. Svou žádost o uplatnění svých práv k vašim osobním údajům můžete odeslat e-mailem na adresu privacyanddataprotection@mastercard.com nebo nám napište na adresu:

  China Data Protection Officer
  Room 2907-14, Part of 29/F Tower 2
  Shanghai IFC, 8 Century Avenue
  China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

  Pro otázky ohledně karty Mastercard a vašeho nákupu byste měli kontaktovat vaši finanční instituci nebo obchodníka. Další informace o tom, jak je kontaktovat, naleznete na jejich vlastních webových stránkách.

  Zobrazit shrnutí