Skip to Content

Datum účinnosti: 6/6/2023

Ve společnosti Mastercard nabízíme a podporujeme přední věrnostní programy, které vám umožňují získávat body nebo odměny za nákupy provedené vaší způsobilou kartou Mastercard a využívat tyto body nebo odměny za propagační akce, slevy, vrácení peněz, rabaty, loterie, speciální nabídky nebo jiné výhody (společně dále jen „programy“). Doporučujeme, abyste si toto oznámení přečetli společně s Globálním oznámením o ochraně osobních údajů společnosti Mastercard.

1. ROZSAH TOHOTO OZNÁMENÍ

Toto oznámení o ochraně osobních údajů (dále jen „oznámení“) popisuje, jak společnost Mastercard International Incorporated a její přidružené společnosti (souhrnně dále jen „Mastercard“, „nás“ nebo „my“) zpracovávají osobní údaje v souvislosti s našimi programy. „Osobními údaji“ se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné osoby (dále jen „vy“).

Toto oznámení se nevztahuje na zpracování společností Mastercard v souvislosti s jinými programy, jako jsou webové stránky priceless.com. Informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje při používání stránek priceless.com, naleznete v oznámení o ochraně osobních údajů Priceless. Toto oznámení se rovněž nevztahuje na zpracování, kdy jednáme jménem finančních institucí (např. banky, která vydala vaši kartu Mastercard), obchodníků a dalších partnerů, kteří jednají jako správci údajů, když nabízejí věrnostní programy. Informace o zpracování vašich osobních údajů v takových případech naleznete v jejich oznámeních o ochraně osobních údajů.

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE PRO PROGRAMY ZPRACOVÁVÁME

V rámci programů můžeme shromažďovat následující typy osobních údajů, které se vás týkají:

 • Informace o účtu a kontaktní údaje, jako je celé jméno, e-mailová adresa, číslo(a) platební karty, které se rozhodnete zaregistrovat do programu, datum vypršení platnosti, CVC2, přihlašovací údaje, celkový počet bodů nebo odměn a historie čerpání bodů nebo odměn. V závislosti na programu se můžete také rozhodnout poskytnout další podrobnosti, jako je vaše adresa, telefonní číslo, datum narození, daňové identifikační číslo a pohlaví, pokud to povoluje zákon.
 • Informace o transakcích související s kartou (kartami) zaregistrovanou(nými) v programu, jako je datum/čas platby (plateb), číslo osobního účtu, jméno obchodníka, obchodní kód a kód transakce, měna a částka nákupu a tokenizovaný identifikátor vygenerovaný za účelem zjištění, zda jsou vaše nákupy způsobilé pro programy.
 • Vaše preference nebo zájem o konkrétní nabídky.
 • Vaši zeměpisnou polohu (pokud se rozhodnete povolit sdílení své polohy, abyste viděli nabídky ve svém okolí).
 • Informace poskytnuté při vyplňování dobrovolných průzkumů.
 • Informace poskytované v souvislosti s naší zákaznickou podporou, jako je datum, čas a obsah vaší zprávy.
 • Informace související se zařízením (např. ID zařízení, model zařízení, typ prohlížeče, operační systém, odkazující adresa URL, IP adresa, údaje o poloze) a informace o vaší interakci s našimi programy na našich webových stránkách (např. data a časy akcí). Tyto informace shromažďujeme prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií (jako jsou webové majáky a další sledovací zařízení), jak je popsáno v nástrojích pro udělení souhlasu na našich webových stránkách.

Výše uvedené kategorie osobních údajů získáváme z různých zdrojů: od třetích stran, jako jsou finanční instituce, provozovatelé věrnostních programů a obchodníci, přímo od vás nebo z vaší interakce se soubory cookie a podobnými technologiemi.

3. JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje můžeme použít pro účely uvedené níže. V závislosti na zemi, ve které se nacházíte, zpracujeme vaše osobní údaje, pouze pokud máme právní základ pro zpracování, jak je určeno v tabulce níže. Vezměte však prosím na vědomí, že i když tabulka níže neuvádí souhlas jako právní základ u každé z činností zpracování, v některých zemích souhlas představuje jediný nebo nejvhodnější právní základ pro zpracování osobních údajů a v těchto zemích se veškeré naše činnosti zpracování o souhlas opírají.

  Zpracování

Právní základ pro zpracování

Určení způsobilosti přijímat nabídky v souvislosti s typem vaší karty a identifikace transakce, za které lze získat bod nebo odměnu.

 • souhlasili jste s použitím svých osobních údajů nebo jste je nařídili; nebo
 • zpracování je nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy, v níž jste smluvní stranou; nebo
 • my nebo třetí strana máme oprávněný zájem na používání vašich osobních údajů, abychom mohli určit a spravovat poskytování programů a jejich výhod.

Vytvoření a správa vašeho programového účtu (účtů), poskytování našich služeb, komunikace s vámi o programech a reakce na vaše dotazy.

 • souhlasili jste s použitím svých osobních údajů nebo jste je nařídili; nebo
 • zpracování je nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy, v níž jste smluvní stranou; nebo
 • zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti nebo jiných právních a regulačních povinností; nebo
 • my nebo třetí strana máme oprávněný zájem na používání vašich osobních údajů k vytváření a správě účtů, poskytování našich služeb a odpovídání na vaše dotazy.

Zpracování a realizace nákupů uskutečněných v rámci programu nebo jejich prostřednictvím.

 • souhlasili jste s použitím svých osobních údajů nebo jste je nařídili
 • zpracování je nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy, v níž jste smluvní stranou; nebo
 • zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti nebo jiných právních a regulačních povinností.

Ochrana a prevence před podvody a kybernetickými hrozbami, neautorizovanými transakcemi, zneužití programů, nároky a jinými závazky a jejich prevence.

 • zpracování je nezbytné pro splnění zákonné nebo jiné regulační povinnosti; nebo
 • zpracování je nezbytné pro uzavření nebo splnění smlouvy, v níž jste smluvní stranou; nebo
 • my nebo třetí strana máme oprávněný zájem na použití vašich osobních údajů za účelem ochrany před podvody, zabezpečení našich programů, naší sítě a platebních transakcí, které zpracováváme.

Zasílání nabízených oznámení a marketingových sdělení o programech (včetně soutěží, loterií a jiných marketingových aktivit).

 • souhlasili jste s použitím svých osobních údajů nebo jste je nařídili; nebo
 • zpracování je nezbytné pro uzavření nebo splnění smlouvy, v níž jste smluvní stranou; nebo
 • my nebo třetí strana máme oprávněný zájem na použití vašich osobních údajů za účelem marketingu produktů a služeb.

Analýza vašich preferencí, modelů výdajů, zájmů, používání programů a interakce s nimi za účelem relevantních nabídek, personalizovaného obsahu a personalizovaných doporučení v souvislosti s programem (můžeme vám např. předkládat nabídky, které jsou ve vašem zeměpisném rozsahu nebo na základě vaší historie nákupů).

 • souhlasili jste s použitím svých osobních údajů nebo jste je nařídili; nebo
 • zpracování je nezbytné pro uzavření nebo splnění smlouvy, v níž jste smluvní stranou; nebo
 • my nebo třetí strana máme oprávněný zájem na použití vašich osobních údajů pro účely poskytování služeb a doporučení na míru.

Provozování, vyhodnocování a vylepšování našich produktů a služeb, včetně efektivity našich nabídek a kampaní, a analýza webových stránek našich programů, mobilních aplikací a dalších digitálních prostředků k usnadnění jejich funkčnosti.

 • souhlasili jste s použitím svých osobních údajů nebo jste je nařídili; nebo
 • zpracování je nezbytné pro uzavření nebo splnění smlouvy, v níž jste smluvní stranou; nebo
 • My nebo třetí strana máme oprávněný zájem na používání vašich osobních údajů k provozování, vyhodnocování a zlepšování našich produktů nebo služeb a podpoře zapojení zákazníků do programu.

Anonymizace osobních údajů a příprava souhrnných zpráv pro interní analýzu a poradenství našim finančním institucím, obchodníkům a dalším zákazníkům a partnerům v souvislosti s modely výdajů, podvody a dalšími poznatky.

 • my nebo třetí strana máme oprávněný zájem na použití vašich osobních údajů pro účely anonymizace osobních údajů a přípravy souhrnných datových zpráv; nebo
 • zpracování se provádí pro statistické a/nebo výzkumné účely (v jurisdikcích, kde je tento právní základ k dispozici).

Vymáhání platných podmínek užívání a v případě potřeby zavedení, uplatnění a obrana našich zákonných práv.

 • zpracování je nezbytné pro uzavření nebo splnění smlouvy, v níž jste smluvní stranou; nebo
 • zpracování je nezbytné pro splnění zákonné nebo jiné regulační povinnosti; nebo
 • my nebo třetí strana máme oprávněný zájem na použití vašich osobních údajů za účelem vymáhání podmínek používání programů a určení, výkonu a obrany našich zákonných práv.

Dodržování platných zákonů nebo podle požadavků soudního řízení, na žádost orgánu činného v trestním řízení či státního úřadu, který má nebo si nárokuje pravomoc nad společností Mastercard.

 • zpracování je nezbytné pro splnění zákonné nebo jiné regulační povinnosti; nebo
 • my nebo třetí strana máme oprávněný zájem na použití vašich osobních údajů pro účely reakce a odpovědi na soudní proces, orgánům pro vymáhání práva nebo státnímu úřadu.

Dodržování oborových standardů a našich zásad.

 • souhlasili jste s použitím svých osobních údajů nebo jste je nařídili; nebo
 • zpracování je nezbytné pro splnění zákonné nebo jiné regulační povinnosti; nebo
 • zpracování je nezbytné pro uzavření nebo splnění smlouvy, v níž jste smluvní stranou; nebo
 • my nebo třetí strana máme oprávněný zájem na použití vašich osobních údajů pro účely dodržování oborových standardů a našich zásad.

4. JAK SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje můžeme rovněž sdílet s:

 • ústředím společnosti Mastercard v USA, našimi dceřinými společnostmi a dalšími subjekty v rámci skupiny společností MasterCard.
 • marketingovými agenturami a dalšími poskytovateli služeb, kteří poskytují služby naším jménem a v souvislosti s účely popsanými v tomto oznámení. Podřizujeme je přísným smluvním povinnostem v oblasti ochrany a zabezpečení údajů.
 • finanční institucí (institucemi) (např. bankami, které vydaly kartu (karty) zaregistrovanou(é) v programu) nebo obchodníky v rozsahu nezbytném pro podporu iniciativ souvisejících s programem a pro vyřizování stížností.
 • třetími stranami, které provozují nebo podporují program, k němuž se rozhodnete připojit.
 • uplatňujícími partnery za účelem zpracování či realizace nákupů nebo převodů uskutečněných prostřednictvím programu.
 • pokud se domníváme, že je zveřejnění nezbytné k ochraně životně důležitých zájmů fyzické osoby, k zamezení škody nebo finanční ztráty společnosti Mastercard nebo v souvislosti s vyšetřováním podezření z podvodu nebo nezákonné činnosti nebo v souvislosti s nimi.
 • jak to vyžadují platné právní předpisy či právní postupy nebo k reakci na žádosti orgánů činných v trestním řízení či státních orgánů. Při přijímání takových žádostí budeme v některých případech postupovat podle procesu stanoveného v našich Závazných podnikových pravidlech.
 • v případě prodeje nebo převodu našeho podnikání nebo aktiv, ať už jako celku nebo části. V takovém případě vynaložíme přiměřené úsilí, abychom nabyvateli nařídili používat osobní údaje, které jste nám poskytli, způsobem, který je v souladu s tímto oznámením.

5. VAŠE PRÁVA A VOLBY, JAK NÁS KONTAKTOVAT A DALŠÍ INFORMACE O NAŠICH POSTUPECH

Máte určitá práva a volby týkající se osobních údajů, které o vás uchováváme. Další informace o vašich právech, o tom, jak nás můžete kontaktovat nebo se dozvědět více o tom, jak sdílíme, předáváme, uchováváme nebo chráníme vaše osobní údaje, naleznete v našem Globálním oznámení o ochraně osobních údajů. Vy nebo strana oprávněná jednat vaším jménem můžete uplatnit svá práva, která jsou podrobně popsána v Globálním oznámení o ochraně osobních údajů, a to zasláním e-mailu na adresu: privacyanddataprotection@mastercard.com.

Toto oznámení poskytuje další informace o některých aspektech zpracování osobních údajů, na které se vztahuje naše Globální oznámení o ochraně osobních údajů. V případě dotazů ohledně vaší karty Mastercard a vašich nákupů kontaktujte svou finanční instituci nebo obchodníka. Další informace o tom, jak je kontaktovat, naleznete na jejich webových stránkách.