Skip to Content

Datum účinnosti: 30.11.2022

BEZPEČNOST JE ZÁKLADEM PŘÍBĚHU SPOLEČNOSTI MASTERCARD

Naším cílem je neustále chránit všechny, kdo využívají kartu Mastercard. Naše poslání je jasné. Každý den a všude využíváme naše technologie a odborné znalosti, aby byly platby a digitální interakce bezpečné, jednoduché a chytré. Ať už jste spotřebitel, obchodník, emitent, podnik nebo organizace ve veřejném sektoru, můžete být klidní, protože víte, že vaše bezpečnost je naší prioritou číslo jedna a je ústředním bodem všeho, co děláme.

Platební technologie nikdy nebyly bezpečnější, ale zločinci také nikdy nebyli chytřejší a jejich aktivity navíc umocňuje všeobecný přechod do digitálního světa prostřednictvím digitálních plateb a dalších digitálních interakcí, který probíhá nebývalou rychlostí. V rámci vývoje technologií zůstává společnost Mastercard v čele inovací a zabezpečení, aby byla o krok napřed před zločinci a zajistila vaše bezpečí. Vzhledem k tomu, že se stále více zařízení stává zařízeními umožňující elektronický obchod, je naší prioritou zajistit jejich bezpečnost tím, že budeme všechny inovátory podporovat v tom, aby do nich od počátku zabudovávali bezpečnostní prvky a pojistky, abychom mohli lépe čelit výzvám spojenými s potenciálními riziky.

PLATEBNÍ TRANSAKCE A DIGITÁLNÍ INTERAKCE CHRÁNÍ NĚKOLIK VRSTEV TECHNOLOGIE

V boji proti podvodům neexistuje žádné stoprocentně zaručené řešení, a proto používáme vícero úrovní zabezpečení, abychom ochránili každou transakci, a kromě plateb také zákazníky v rámci jejich digitálních interakcí. Naše technologie, procesy a odborné znalosti nám umožňují předcházet hrozbám, odhalovat je, řešit je a zároveň zlepšovat zkušenosti spojené s platebními zařízeními a digitálními interakcemi.

Zavedli jsme a provozujeme čtyři úrovně ochrany platebního systému a podnikání našich zákazníků:

 • Prevence: Zabezpečení zařízení, dat a sítí koordinovaným způsobem v rámci celého odvětví pomáhá výrazně snížit riziko podvodu.
 • Identifikace: Pracujeme na zvýšení důvěryhodnosti, protože měnící se svět digitálních propojení vytváří nové povinnosti pro bezpečnou identifikaci osob. Naše řešení zajišťující identifikaci nám pomáhají provádět autentizaci téměř bez tření. Podporujeme bezproblémové ověřování totožnosti v reálném čase ve prospěch našich zákazníků. Nabízíme jedinečné služby osobní digitální identity, které mohou využívat spotřebitelé i zákazníci.
 • Detekce rizika: Využíváme sílu naší sítě a technologií k monitorování transakcí po celém světě a k identifikaci transakčních podvodů, finanční kriminality, kriminality v oblasti kryptoměn a kybernetických hrozeb. Náš komplexní soubor nástrojů nabízených finančním institucím, obchodníkům a dalším podnikům může být přizpůsoben jejich zákaznické základně a zahrnuje vše od nástrojů umělé inteligence určených k modelování a předvídání podvodných scénářů až po skórování podvodů v reálném čase v místě prodeje, řešení v oblasti kryptoměn a blockchainu a analýzu kybernetického zdraví.
 • Zkušenosti: Všechny služby, které nabízíme, jsou zaměřeny na poskytování co nejlepších zkušeností zákazníkům a spotřebitelům, včetně naší globální „0 USD“ ochrany odpovědnosti. Vytváříme rámec pro bezproblémové platby a pomáháme našim zákazníkům rozlišovat digitální nabídky a zabránit odmítnutí platby, pokud spotřebitel neinformuje obchodníka o náhradní kartě. Důležitou součástí naší nabídky je také správa životního cyklu karet, která pomáhá zajistit jednodušší způsob automatické výměny karet při vydání nové karty.

ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE ZA ÚČELEM PREVENCE A MONITOROVÁNÍ PODVODŮ A POSKYTOVÁNÍ ŘEŠENÍ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY.

V rámci našich činností v oblasti prevence podvodů a zajišťování bezpečnosti vystupujeme jako zpracovatel údajů jménem a na základě pokynů různých finančních institucí a obchodníků. Společnost Mastercard International Incorporated a její přidružené společnosti (dále společně jen "Mastercard") zpracovávají různé typy osobních údajů v roli správce údajů, aby vás ochránily před podvody. Pokud se nacházíte v EHP, Velké Británii nebo Švýcarsku, je subjektem odpovědným za zpracování vašich osobních údajů společnost Mastercard Europe SA. "Osobními údaji" se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Mohou zahrnovat např:

 • údaje o transakcích, hodnocení rizika podvodu a autentizace, údaje o rizikových faktorech transakcí, kódy původců rizik, údaje o poloze, údaje o obchodníkovi, údaje o zakoupených položkách, informace o sporných transakcích a potvrzených podvodných jednáních.
 • Určité informace získané z blockchainu, včetně adres blockchainu, dalších údajů o kryptoměnových transakcích a IP adresy.
 • Určité informace o Vás shromážděné automatizovanými prostředky, jako jsou soubory cookie a webové majáky, údaje shromážděné při interakci s našimi reklamami, mobilními aplikacemi nebo při návštěvě našich či jiných webových stránek, nebo jiných digitálních aktiv, jako je IP adresa, typ prohlížeče, operační systém, jedinečný identifikátor mobilního zařízení, zeměpisná oblast, odkazující URL adresy a informace o provedených akcích nebo interakci s našimi digitálními aktivy.
 • Některé z našich online produktů a služeb používají také pokročilou technologii prevence podvodů využívající údaje o chování založené na interakcích s vaším zařízením, jako je identifikace obličeje, otisky prstů, časování stisku kláves, pozice rolování a umístění myši.
 • Veřejně dostupné údaje, včetně profilu informačních technologií a majetku vlastníků a kryptoměnových společností, jako jsou domény, údaje o poloze a soubory cookie, kontaktní údaje na veřejných webových stránkách nebo informace o registraci domén, IP adresy bydliště na reputačních seznamech, sankčních seznamech a zveřejněných zpravodajských informací o kybernetických bezpečnostních hrozbách.
 • Údaje pro ověření totožnosti, jako jsou jméno, adresa, národní identifikační číslo, číslo mobilního telefonu, věk a státní příslušnost.
 • Údaje o podvodech a rizicích týkajících se provozovatelů a vlastníků obchodních a kryptoměnových společností, které mohou zahrnovat jména a kontaktní údaje vedoucích pracovníků společností a kódy původců podvodů.

Výše uvedené kategorie osobních údajů získáváme z různých zdrojů: od finančních institucí a obchodníků, od poskytovatelů služeb, přímo od Vás, od třetích stran, jak je uvedeno níže, nebo v souvislosti s interakcemi s našimi digitálními aktivy.

JAK MŮŽEME POUŽÍVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje můžeme používat pro účely uvedené níže. Vaše osobní údaje budeme pro níže uvedené účely zpracovávat pouze tehdy, pokud budeme mít pro jejich zpracování platný právní důvod v souladu s platnými právními předpisy v zemi, ve které se nacházíte. Upozorňujeme však, že i když v níže uvedené tabulce nemusí být uveden souhlas jako právní základ pro jednotlivé činnosti zpracování, v některých zemích je souhlas jediným nebo nejvhodnějším právním základem pro zpracování osobních údajů, a v těchto zemích se spoléháme na souhlas pro všechny formy zpracování údajů. V některých případech může tento souhlas od Vás naším jménem získat vaše finanční instituce, obchodník, poskytovatel služeb nebo jiný partner.

Níže uvedená tabulka popisuje činnosti zpracování, při kterých vystupujeme jako správce údajů. Pokud jednáme jako zpracovatel údajů jménem finančních institucí, obchodníků nebo jiných partnerů, kteří působí jako správci údajů, jsou tyto finanční instituce, obchodníci nebo jiní partneři odpovědní za zajištění platného právního důvodu pro zpracování údajů. Další informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete v jejich příslušných zásadách ochrany osobních údajů.

  Zpracovatelská činnost

Právní základ pro zpracování (pokud to vyžadují platné právní předpisy)

 • Vaše ochrana a ochrana ostatních před podvody, kybernetickými incidenty a posílení kybernetické odolnosti našich operací a správa rizik a kvality franšíz.
 • Váš souhlas s použitím vašich osobních údajů, nebo
 • zpracování údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo jiných regulačních povinností, nebo
 • zpracování je nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo
 • my, nebo další strana máme oprávněný zájem užívat vaše osobní údaje za účelem prevence a ochrany před podvody, zabezpečení naší sítě a platebních transakcí, které zpracováváme.
 • Sledování a prevence podvodů, neautorizovaných transakcí, reklamací a dalších závazků v naší platební síti, jakož i sledování a prevence podvodů v blockchainu v souvislosti s kryptoměnami.
 • Váš souhlas s užitím vašich osobních údajů, nebo
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo jiných regulačních povinností, nebo
 • zpracování je nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo
 • my nebo další strana máme oprávněný zájem užívat vaše osobní údaje za účelem monitorování a prevence podvodů.
 • Ověřování vaší totožnosti.
 • Váš souhlas s užitím vašich osobních údajů, nebo
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo jiných regulačních povinností, nebo
 • zpracování je nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo
 • my nebo další strana máme oprávněný zájem použít vaše osobní údaje za účelem ověření vaší totožnosti.
 • Zachování integrity a bezpečnosti našich platebních sítí.
 • Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo jiných regulačních povinností, nebo
 • my nebo další strana máme oprávněný zájem užívat vaše osobní údaje pro účely zachování integrity a bezpečnosti našich platebních sítí.
 • Dodržování zákonných povinnosti, včetně povinností vyplývajících z platných právních předpisů proti praní špinavých peněz.
 • Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo jiných regulačních povinností, nebo
 • my nebo další strana máme oprávněný zájem na užití vašich osobních údajů pro plnění zákonných povinností.
 • Provádění interních šetření a vývoje zaměřených na vyhodnocování a zlepšování našich operací a produktů v oblasti odhalování podvodů, prevence, monitorování a kybernetické odolnosti.
 • My nebo další strana máme oprávněný zájem užívat vaše osobní údaje za účelem provádění interních šetření a vývoje s cílem předcházet a poskytovat ochranu proti podvodům, zabezpečit naši síť a platební transakce, které zpracováváme.
 • Agregace některých vašich osobních údajů za účelem vytvoření modelů založených na pravidlech nebo umělé inteligenci, které identifikují minulé a potenciální budoucí podvody nebo vzorce praní špinavých peněz, a které nabízejí pokročilé funkce prevence podvodů, praní špinavých peněz a zabezpečení finančním institucím, obchodníkům, zákazníkům a partnerům. K analýze a identifikaci podvodných nebo nelegálních transakcí používáme strojové učení. Použití těchto modelů může vést finanční instituci, obchodníka nebo poskytovatele služeb k rozhodnutí, zda ověřit vaši totožnost nebo autorizovat vaši platbu.
 • My nebo další strana máme oprávněný zájem užívat vaše osobní údaje za účelem agregace osobních údajů a vytváření modelů pro identifikaci, prevenci a ochranu našich zákazníků a platebního ekosystému před podvody.

JAK SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše údaje můžeme sdílet s třetími stranami, včetně finančních institucí, poskytovatelů služeb pro ověřování totožnosti, poskytovatelů služeb agregace dat v rámci boje s podvody, vládních subjektů, veřejných služeb, veřejných rejstříků, úvěrových institucí, majetkových rejstříků, telekomunikačních operátorů, seznamů sledovaných osob a poskytovatelů geovizualizačních služeb. Prostřednictvím smluv s těmito třetími stranami zajišťujeme, aby vaše osobní údaje byly používány pouze k výše uvedeným účelům při dodržování přesně vymezených povinností týkajících se ochrany a zabezpečení vašich údajů.

VAŠE PRÁVA, KONTAKTNÍ A DALŠÍ INFORMACE O NAŠICH POSTUPECH.

Jako uživatel máte určitá práva a volby týkající se osobních údajů, které o vás uchováváme. Chcete-li získat další informace o svých právech, kontaktovat nás nebo se dozvědět více o tom, jak sdílíme, přenášíme, uchováváme nebo chráníme vaše osobní údaje, přečtěte si naše Globální prohlášení o ochraně osobních údajů. Vy, nebo osoba oprávněná jednat vaším jménem, můžete uplatnit svá práva, která jsou podrobně popsána v Globálním prohlášení o ochraně osobních údajů, a to tak, že nám zašlete e-mail na adresu: privacyanddataprotection@mastercard.com.

Toto Upozornění na podvody a bezpečnost poskytuje dodatečné informace o některých aspektech zpracování osobních údajů, na které se vztahuje naše Globální prohlášení o ochraně osobních údajů. Některá výše uvedená řešení zajišťující bezpečnost a prevenci proti podvodům či monitorování mohou být předmětem zvláštní úpravy o ochraně osobních údajů. Další informace naleznete v těchto specifických úpravách. V případě dotazů týkajících se vaší karty Mastercard a vašich nákupů se obraťte na svou finanční instituci nebo obchodníka. Více informací o tom, jak je kontaktovat, naleznete na jejich webových stránkách.