Používání karty

Používání karty

Díky své kartě Mastercard® využíváte téměř nepřetržitě pohodlí a bezpečnost, jaké si jen pro platby každodenních nákupů můžete přát. Je však třeba dodržovat určité zásady. Na této stránce níže najdete některé základní informace a užitečné rady pro používání karty.

Výběr hotovosti v bankomatu

 • Při cestování a během dovolené se doporučuje nenosit u sebe příliš velké částky hotovosti. Chcete-li se ujistit, že bankomat (v anglicky mluvících zemích označovaný jako ATM), v němž si chcete vybrat hotovost, akceptuje vaši kartu Mastercard, ověřte si, zda je viditelně označen logem Mastercard.
 • Hotovost, kterou si takto vyberete, bude v měně příslušné země. 
 • Před cestou se naučte nazpaměť své osobní identifikační číslo (PIN).
 • Dbejte vždy na to, aby vás při zadávání PINu nikdo nepozoroval.
 • Nikdy si nezapisujte PIN na kreditní kartu a nikdy ho neuchovávejte spolu s kartou (v peněžence apod.). Nejspolehlivějším místem je vaše paměť!
 • Jinak nemusíte mít obavy z výběru hotovosti v zahraničí. Všechny bankomaty nabízejí návod k použití v angličtině a mnohé též v němčině.

Bezpečné nakupování v kamenných obchodech

 • Důsledně kontrolujte své účty, než je podepíšete. Všimněte si také, že v některých zemích, například ve Spojených státech, jsou číslice odděleny čárkou místo tečky.
 • Před odjezdem překontrolujte své výpisy z účtu. Máte nastaven dostatečný limit pro pobyt v zahraničí? Pokud ne, požádejte svou banku o jeho zvýšení. 
 • Nezapomeňte: Směnným kurzem, který bude na vaši platbu uplatněn, je kurz platný v den, kdy je částka odepsána bankou ve vaší zemi, nikoli kurz platný v den, kdy jste kartou zaplatili!
 • Neberte si s sebou na cesty kreditní kartu, u níž jste zjistili nějaké nesrovnalostí! V případě pochybností požádejte svou banku o její ověření a případnou výměnu.

Rady na cesty

 • Většina bank nabízí asistenční linku po 24 hodin denně, její číslo je uvedeno na zadní straně vaší kreditní karty nebo na výpisu. Než se vydáte na cestu, toto číslo si poznamenejte a uchovávejte ho odděleně od svých karet, popřípadě si ho rovnou uložte do mobilního telefonu. Poznamenejte si rovněž  pohotovostní linky Mastercard (nebo si je uložte do mobilního telefonu). 
 • Zapište si číslo své karty a uchovávejte ho odděleně od karty. V případě její ztráty ho budete muset uvést vydavatelské bance. 
 • Nikdy si nezapisujte PIN na kartu a v žádném případě si ho neukládejte na stejné místo jako kartu. V případě její ztráty či odcizení by někdo mohl z vašeho účtu vybrat hotovost ještě předtím, než ji stihnete zablokovat.

Chip&PIN

 • Zadání osobního identifikačního čísla (PIN) při platbě kreditní kartou u obchodníka se již stalo běžným standardem. 
 • Důvodem je fakt, že vydavatelé karet v rámci Jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA) postupně přecházejí na technologii chip&PIN. To znamená, jak již jistě zaregistrovali mnozí držitelé karet Maestro/MC, že při platbě kartou v obchodě je namísto podpisu čím dál častěji vyžadováno zadání PIN kódu. Pro použití kreditní karty je tedy PIN nutný. Držitelé karet, kteří neznají PIN ke své kreditní kartě, by se proto měli obrátit na banku nebo spořitelnu, která jim kartu vydala a požádat o jeho sdělení.