Mastercard® Na splátky


Zákazníci dnes vyhledávají propracovanější možnosti nakupování a utrácení peněz. Chtějí flexibilní platební řešení, které jim pomůže uspokojit jejich potřeby a zároveň jim ponechá kontrolu nad jejich prostředky. Mají stále lepší přehled o svých financích, chtějí si udržet lepší disciplínu a kontrolu, ale zároveň chtějí mít flexibilní přístup k úvěrům, pokud chtějí dělat větší nákupy. 

Služba Mastercard na splátky je inovativní řešení pro platby, které dává držitelům karet větší a transparentnější kontrolu nad jejich výdaji a zároveň rozšiřuje jejich možnosti pro nakupování.

S tímto řešením mohou s klidným svědomím bezpečně platit v rámci sítě Mastercard prostřednictvím karet vydaných jejich bankou. Se službou Mastercard Na splátky budou zákazníci moci rozložit své transakce do stejně vysokých měsíčních splátek. Pro nákup mohou využít svou stávající debetní, kreditní nebo komerční kartu a rozhodnutí o nákupu na splátky učinit přímo v momentě nákupu prostřednictvím platebního terminálu.

Možnost nákupu na splátky bude držiteli karty nabídnuta pro transakce v hodnotě minimálně 1 500 Kč či vyšší v závislosti na nastavení vydavatelem karty.
Společnost Mastercard není poskytovatelem úvěru. Úvěr poskytuje vydavatelská banka a splátky jako takové podléhají podmínkám a nákladům stanoveným touto bankou.

JAK SLUŽBA MASTERCARD NA SPLÁTKY FUNGUJE? 

 

Zákazník požádá o aktivaci služby svého vydavatele karet.
Služba je pro danou kartu aktivována (není nutné vydávat novou kartu).
Zákazník kartu přiloží k platebnímu terminálu a jsou mu zobrazeny možnosti „Plná platba“ nebo „Platba na splátky,“ ze kterých si zvolí preferovanou variantu.
Zákazník si vybírá počet měsíců, do kterých bude splácení rozloženo.
Transakce je potvrzena.


UPOZORNĚNÍ: Pokud není platební terminál zaregistrován do programu Mastercard Na splátky nebo vydavatel karty službu neposkytuje, nebude možnost platby na splátky během transakce nabídnuta.

VÝHODY PRO:

spotřebitele vydavatele karet

POHODLÍ. Není třeba nová karta ani PIN kód. Přístup k prostředkům, kdykoli je zákazník potřebuje. Snadné rozložení nákladů na nákup do splátek.

FLEXIBILITA. Službu je možné využít v obchodě při platbě. Možnost volby délky splácení.

KONTROLA. Transparentní náklady a jasně stanovený plán splátek – zákazníci přesně vědí, kolik mají zaplatit. Mohou sledovat stav splácení na výpisech z účtu nebo v internetovém bankovnictví. 

LEPŠÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ. Zákazníci si mohou zvolit, za jaké nákupy zaplatí splátkami a kdy uhradí celou částku. 

 

RŮST VÝNOSŮ. Možnost nabídnout nový produkt stávajícím i potenciálním klientům pomáhá zvyšovat výnosy a získat konkurenční výhodu.

SNADNÁ IMPLEMENTACE. Mastercard se postará o řízení celého platebního cyklu, od povolení nákupu na splátky pro oprávněné držitele karet na POS po rozložení transakcí do splátek a zaúčtování správných částek na účty držitelů karet. Pomáháme klientům zjednodušit zřízení služby a zároveň jim poskytujeme flexibilitu
a různé možnosti – od terminálu POS po mobilní aplikaci.

ZABEZPEČENÍ A BEZPEČNOST. Klientská zkušenost podložená důvěryhodnou celosvětovou značkou a zpracovávající sítí.

NOVÍ ZÁKAZNÍCI. Nabídka jednoduché možnosti financování a oslovení nových klientských segmentů.

ŠIROKÝ DOSAH. Službu je možné nabídnout pro kreditní, debetní i komerční karty ve všech kanálech (s výjimkou bankomatů): na prodejně (POS), online, prostřednictvím mobilního telefonu.

ZVÝŠENÍ SPOKOJENOSTI A VĚRNOSTI KLIENTŮ

 

acquirery obchodníky

NOVÁ PODNIKATELSKÁ PŘÍLEŽITOST. Nové řešení pro stávající i potenciální klienty z řad obchodníků. 

RŮST VÝNOSŮ. Z vyššího objemu kartových nákupů.

BEZ RIZIKA. Platba je uhrazena v plné výši.

PODPORA VĚRNOSTI A SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ. Navýšení tržeb a průměrné hodnoty nákupu při současném snížení administrativní zátěže a rizik souvisejících se správou úvěrů.

RŮST TRŽEB. Zvyšování tržeb díky zvětšení průměrného nákupu u existujících zákazníků a také získání zákazníků nových.

BEZ RIZIKA. Maloobchodníci dostávají zaplaceno ihned a v plné výši. 

SNADNÉ. Snížení administrativní zátěže související se spotřebním úvěrem. Služba Na splátky je nabízena automaticky při transakci.

USPOKOJENÍ POTŘEB ZÁKAZNÍKŮ. Průzkum ukazuje, že platby na splátky jsou zákazníky na mnoha trzích dobře přijaty.

Příklady úspěšného fungování služby na jiných trzích

Úspěch nákupu na splátky na některých globálních trzích také ukazuje, že splátky mají pozitivní vliv na celkové používání karty a představují významnou část celkových transakčních objemů.

CHORVATSKO

Penetrace nákupu na splátky dosáhla do tří let od uvedení na trh v roce 2007 mezi obchodníky 50 %.

TURECKO

Nákupy na splátky představují 25 % celkového objemu transakcí kreditními kartami.

BRAZÍLIE

Nákupy na splátky byly zavedeny v devadesátých letech a představují 47 % transakcí.

RUMUNSKO

Od uvedení na trh v roce 2007 dosáhly nákupy na splátky 30% podíl na všech nákupech prostřednictvím kreditní karty.

JIŽNÍ KOREA

Nejvyspělejší trh, kde nákupy na splátky představují 23,5 % celkového objemu úvěrů.

.