Produkty

Zvolte inovativní řešení a přístup, chcete-li lépe uspokojovat potřeby svých zákazníků

MDES - platební karty v mobilních zařízení

Jde o systémové řešení digitalizace platebních karet do mobilních zařízení, pro realizaci bezkontaktních platebních transakcí podle EMV stnadardu na běžných bezkontaktních platebních terminálech. MDES řešení je poskytováno jako služba vydavatelům karet Mastercard. Vydavatelé karet tak nemusí investovat do vybudování a certifikace vlastního tokenizačního systému. Základním technologickým principem je proces tokenizace = nahrazení čísla karty (PAN) náhradní číslem, které se nazývá token a používá se místo čísla karty v rámci platebních transakcích. Pro více informací kontaktujte svého zástupce společnosti Mastercard. 

MoneySend

MoneySend je služba Mastercard umožňující rychlejší, bezpečnější a pohodlnější způsob posílání finančních prostředků z karty na kartu či z účtu na kartu mezi běžnými spotřebiteli, soukromými společnostmi a spotřebiteli či vládními i nevládní organizacemi a spotřebiteli.  Tato služba je dostupná u kreditních, debetních i předplacených karet Mastercard. Nejběžnější použití je pro posílání drobných částek mezi soukromými osobami a pro proplácení náhrad, záloh či vratek od organizací ke spotřebitelům. Pro více informací kontaktujte svého Mastercard zástupce.

Splátkový prodej s platební kartou

Nákup na splátky pomocí platební karty je jednoduchý a plně kontrolovatelný. Díky možnosti volby mezi jednorázovou platbou v plné výši či formou několika splátek, má tak držitel karty vždy možnost zvolit takovou variantu platby, která mu v danou chvíli finančně nejvíce vyhovuje.  Rozložení platby do splátek je služba, která vám umožňuje nabídnout držitelům vašich karet další přidanou hodnotu a posílit tak vztah se zákazníkem. Splátková služba umožňuje držiteli karty v rámci jeho daného nákupu nabídnout odpovídající splátkový kalendář s vhodnou úrokovou sazbou.