Mastercard – globální prohlášení o ochraně osobních údajů

Datum účinnosti: 6/6/2019

Společnost Mastercard International Incorporated a její dceřiné společnosti (společně dále jen „Mastercard“) respektují vaše soukromí.Toto Globální prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje typy osobních údajů, které shromažďujeme, účely, pro které tyto osobní údaje shromažďujeme, jiné strany, s nimiž je můžeme sdílet, a opatření, která jsme učinili a činíme za účelem zabezpečení a ochrany dat. Rovněž vás informuje o vašich právech a možnostech ve vztahu k vašim osobním údajům jakož i o tom, jak nás můžete kontaktovat ohledně našich postupů pro ochranu osobních údajů.

Upozorňujeme, že jednáme také jménem a podle pokynů finančních institucí, obchodníků a dalších partnerů, kteří jednají jako správci údajů, například při zpracování platebních transakcí. Podrobné informace o zpracování vašich osobních údajů v této souvislosti naleznete v příslušných předpisech těchto subjektů o ochraně osobních údajů.

Naše zásady ochrany osobních údajů se mohou v jednotlivých zemích, v nichž působíme, lišit v závislosti na místních postupech a legislativním prostředí. Na některé naše produkty a služby se mohou vztahovat zvláštní prohlášení o ochraně osobních údajů. Navštivte prosím webovou stránku nebo se seznamte s digitálním obsahem konkrétního produktu nebo služby, abyste se dozvěděli více o našich zásadách ochrany osobních údajů, soukromí a informací v souvislosti s daným produktem nebo službou.

TRUSTe TRUSTe


1. Osobní údaje, které shromažďujeme

„Osobní údaje“ znamenají veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné osoby. Mezi příklady osobních údajů patří: jméno, e-mailová adresa, IP adresa, číslo osobního účtu a telefonní číslo. Můžeme shromažďovat následující osobní údaje:

 • Informace o transakcích, jako je číslo osobního účtu, jméno a adresa obchodníka, datum a celková částka transakce a další informace poskytované finančními institucemi nebo obchodníky, když jednáme jejich jménem.
 • Informace o produktech a službách, jako jsou registrační a platební informace a informace o konkrétních programech, když požadujete produkty nebo služby přímo od nás nebo se účastníte marketingových programů.
 • Informace o využívání webových stránek, zařízení a mobilních aplikací a podobné informace shromážděné pomocí automatizovaných prostředků, jako jsou soubory cookies a podobné technologie.
 • Žádosti o zaměstnání a související informace, když se u nás ucházíte o práci.
 • Informace o obchodních kontaktech, když pracujete pro jednoho z našich obchodních partnerů.

Pro účely tohoto Globálního prohlášení o ochraně osobních údajů znamenají „osobní údaje“ veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné osoby. Mezi příklady osobních údajů patří: jméno, e-mailová adresa, IP adresa, číslo osobního účtu a telefonní číslo. V níže popsaných situacích můžeme získat různé typy osobních údajů, které se vás týkají.

Osobní údaje, které obdržíme od finančních institucí, obchodníků a dalších partnerů v souvislosti s produkty nebo službami společnosti Mastercard.

Jako zpracovatel platebních transakcí a poskytovatel souvisejících služeb získáváme v souvislosti s vašimi platebními transakcemi omezené množství informací, jako je např. číslo platební karty, jméno obchodníka a jeho místo podnikání, datum a celková částka transakce. Důležité je, že ke zpracování platebních transakcí nepotřebujeme jméno držitele karty ani jiné kontaktní informace.

Navíc nám u některých produktů a služeb mohou vaše finanční instituce, obchodníci, u kterých uskutečňujete transakci nebo jiní partneři poskytnout více informací o vás, nebo je můžeme shromáždit přímo od vás, abychom vám poskytli tyto produkty a služby jejich jménem, podpořili jejich podnikání nebo prováděli zpracovatelské činnosti v jejich zastoupení.

Ve výše uvedených situacích jednáme jménem a podle pokynů finančních institucí, obchodníků a dalších partnerů, kteří jednají jako správci údajů. Pokud právní předpisy nestanoví jinak, budeme vaše osobní údaje zpracovávat pro účely zpracování platebních transakcí nebo pro účely dohodnuté mezi společností Mastercard a finančními institucemi, obchodníky a dalšími partnery. Další informace týkající se zpracování vašich osobních údajů naleznete v jejich vlastních zásadách ochrany osobních údajů.

Osobní údaje, které shromažďujeme při poskytování produktů a služeb Mastercard přímo vám

Společnost Mastercard vám může napřímo poskytovat produkty a služby, jako jsou marketingové programy, programy odměn, digitální peněženky, předplacené služby, programy upozornění na polohu (umístění) a nástroje biometrického ověřování. Chcete-li využívat výhody jednoho nebo více těchto produktů a služeb, můžete nám poskytnout své údaje přímo prostřednictvím různých prostředků, včetně: (i) našich webových stránek a digitálních aktiv (dat, prostředků), (ii) v reakci na marketingové nebo jiné sdělení, (iii) přihlášením se k produktu nebo službě společnosti Mastercard nebo (iv) prostřednictvím vaší účasti na nabídce, programu nebo propagační akci. Vaše osobní údaje můžeme rovněž získat prostřednictvím použití našich produktů nebo služeb, od společností, které používají nebo poskytují podporu pro naše produkty nebo služby, z veřejně dostupných zdrojů nebo od partnerů, kterými je třetí strana. Vaše osobní údaje nám mohou být předány i vaší finanční institucí, obchodníkem nebo jinými obchodními partnery.

Níže je uveden přehled typů osobních údajů, které můžeme shromažďovat v souvislosti s programy, které vám nabízíme přímo. Každý program se liší, takže kde je to možné, přečtěte si příslušné prohlášení o ochraně osobních údajů týkající se daného programu, kde naleznete další informace o použití vašich osobních informací pro daný program.

 • Registrace a informace o platbě: Můžeme shromažďovat vaše kontaktní údaje (například jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, fakturační nebo dodací adresu), uživatelské jméno a heslo, věk, datum narození, pohlaví a rodinný stav, jazykové preference, číslo osobního účtu, jméno obchodníka a jeho místo podnikání, datum a celkovou částku transakcí, datum vypršení platnosti karty a ověřovací kód karty.
 • Informace, které zpracováváme, abychom vám mohli poskytovat program: V závislosti na programu můžeme shromažďovat různé typy osobních údajů. Například programy, které vám nabízejí služby založené na poloze, obvykle vyžadují získání vaší adresy nebo polohy. Podobně programy, které umožňují ověřit vaši totožnost například pomocí rozpoznávání obličeje nebo otisku prstu, mohou vyžadovat zpracování vaší fotografie a/nebo biometrických údajů. Všechny tyto programy jsou dobrovolné a vaše osobní údaje jsou shromažďovány pouze tehdy, pokud se k těmto programům přihlásíte.
 • Jiné informace, které se rozhodnete poskytnout: Můžete se rozhodnout poskytnout další informace, například různé typy obsahu (např. fotografie, články, komentáře), kontaktní informace přátel nebo jiných osob, které si přejete, abychom kontaktovali, obsah, který zpřístupníte na účtu na sociálních sítích, nebo členství u třetích stran nebo jakékoli další informace, které s námi chcete sdílet.

Kromě toho můžeme shromáždit nebo použít osobní údaje pro prevenci a monitorování podvodů, řízení rizik, řešení sporů a další související účely. Takové informace mohou zahrnovat číslo osobního účtu, jméno obchodníka a jeho místo podnikání, datum a celkovou částku transakcí, IP adresu, hodnocení rizika podvodu, údaje o poloze, podrobnosti o obchodníkovi, zakoupené položky a informace o sporu. Pro více informací prosím klikněte zde.

Osobní údaje získané, když klepnete na naše reklamy, navštívíte naše webové stránky, použijete naše mobilní aplikace nebo jiná digitální aktiva (data, prostředky) společnosti Mastercard

My, naši poskytovatelé služeb a partneři získáváme určité informace automatizovanými prostředky, jako jsou soubory cookies nebo webové signály (web beacons), když klepnete na naše reklamy, použijete naše mobilní aplikace nebo navštívíte naše webové stránky, stránky nebo jiná digitální aktiva (data, prostředky). Mezi informace, které shromažďujeme tímto způsobem, mohou patřit: IP adresa, typ prohlížeče, operační systém, identifikátor mobilního zařízení, zeměpisná oblast, odkazující adresa URL a informace o prováděných aktivitách nebo interakcích s našimi digitálními aktivy (daty, prostředky). „Cookie“ je textový soubor, který webový server umístí na pevný disk počítače. „Webový signál“ („Web beacon”), známý také jako internetová značka, pixelová značka nebo čistý GIF soubor, je technologie, která nám pomáhá rozpoznat, kdy byl obsah navštíven nebo jste k němu získali přístup.

Tyto informace využíváme k vylepšení našich online produktů a služeb tím, že vyhodnocujeme, kolik uživatelů přistupuje nebo používá naše online produkty a služby, jaký obsah, produkty a funkce našich online produktů a služeb naše návštěvníky nejvíce zajímají, jaké typy nabídek naši zákazníci rádi vidí a jak si naše online produkty a služby vedou z technického hlediska. Na našich webových stránkách a v mobilních aplikacích můžeme například používat služby od třetích stran pro webovou analýzu, jako je například Adobe Omniture. Poskytovatelé analytických služeb, kteří tyto služby spravují, používají technologie, jako jsou soubory cookies a webové signály (web beacons), aby nám pomohli analyzovat, jak návštěvníci používají naše webové stránky a aplikace.

My, naši poskytovatelé služeb a partneři můžeme rovněž získávat či shromažďovat informace o vás v souvislosti s našimi marketingovými aktivitami, včetně nabídek, sázek, soutěží a propagačních akcí. Informace získané či shromážděné pro tyto účely mohou zahrnovat vaše kontaktní údaje (např. jméno, poštovní adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo), elektronické identifikační údaje (např. uživatelské jméno, heslo, bezpečnostní otázky, IP adresu) a údaje shromážděné v souvislosti s online marketingovými programy (např. osobní charakteristiky, životní zvyky, spotřební návyky, zájmy, údaje o poloze a hlasové a obrazové záznamy).

My, naši poskytovatelé služeb a partneři můžeme rovněž získávat či shromažďovat informace o vás, abychom vám poskytli obsah a reklamu podle vašich individuálních preferencí. Informace získané či shromážděné pro tyto účely mohou obsahovat podrobné informace, jako jsou konkrétní stránky nebo reklamy, které si prohlížíte na našich webových stránkách a v našich aplikacích, a aktivity, které provádíte na našich webových stránkách a v našich aplikacích.

Navíc některé z našich online produktů a služeb obsahují pokročilou technologii prevence podvodů, která využívá údaje založené na chování, jako je doba stisknutí kláves, akcelerometr zařízení, pozice posuvníku stránky a umístění myši.

Pokud to vyžadují příslušné právní předpisy, před použitím výše uvedených automatizovaných prostředků a před odesláním marketingových sdělení, přizpůsobeného obsahu a reklam získáme váš souhlas.

Pro více informací o vašich možnostech se podívejte do části „Vaše práva a možnosti“ tohoto Globálního prohlášení o ochraně osobních údajů.

Vzhledem k tomu, že dosud neexistuje obecná shoda o tom, jak by společnosti měly reagovat na mechanismy ve webových prohlížečích, které zabraňují sledování (do-not-track, dále jen „DNT“), společnost Mastercard v tuto chvíli nereaguje na signály DNT ve webových prohlížečích. Pro více informací o signálech sledování v prohlížečích a DNT navštivte http://www.allaboutdnt.com.

Osobní údaje, které získáme, když se u nás ucházíte o zaměstnání

Pokud se ucházíte o zaměstnání ve společnosti Mastercard, můžeme shromažďovat určité osobní údaje z vašich žádostí o zaměstnání na našich webových stránkách Kariéra, například vaše kontaktní údaje (včetně jména, poštovní adresy, e-mailové adresy a telefonního čísla), historii zaměstnání, životopis, kontaktní údaje vašich referenčních osob a další osobní údaje, které se rozhodnete odeslat společně s vaší žádostí.

Osobní údaje, které shromažďujeme v rámci našich obchodních vztahů s finančními institucemi, obchodními partnery nebo jinými subjekty, které jsou partnery společnosti Mastercard

Můžeme shromažďovat osobní údaje od osob, které pracují pro jednoho z našich obchodních partnerů (včetně finančních institucí, obchodníků, zákazníků, dodavatelů, prodejců a dalších partnerů), včetně jména, názvu pracovní pozice, oddělení a názvu organizace, pracovní e-mailové adresy a poštovní adresy, pracovního telefonního čísla, odpovědí na bezpečnostní otázky, bezpečnostních hesel a dalších přihlašovacích údajů. Tyto informace můžeme použít k poskytování produktů a služeb přímo finančním institucím, korporátním klientům, obchodníkům, zákazníkům a partnerům, ke správě našich obchodních vztahů a finančního výkaznictví, k rozvoji franšíz a integrity, k marketingu a k dodržování platných právních předpisů, jakož i pro účely účetnictví, auditů a fakturace.

Zobrazit shrnutí

2. Jak můžeme vaše osobní údaje použít

Vaše osobní údaje můžeme použít pro tyto účely:

 • Zpracování vašich platebních transakcí.
 • Ochrana a prevence před podvody a dalšími právními riziky či riziky bezpečnosti informací.
 • Poskytování produktů a služeb a komunikace s vaší osobou ohledně produktů a služeb nabízených společností Mastercard, finančními institucemi, obchodníky a partnery.
 • Poskytování služeb a doporučení na míru.
 • Provozování, hodnocení a vylepšování našich obchodních aktivit, včetně anonymizace a analýzy.
 • Zpracování vaší žádosti o zaměstnání.
 • K jiným účelům, pro které poskytneme zvláštní upozornění v okamžiku shromáždění osobních údajů a které jsou jinak povoleny nebo vyžadovány ze zákona.

Jestliže se nacházíte na území Evropského hospodářského prostoru („EHP“) nebo ve Švýcarsku, použijeme vaše osobní údaje pouze s vaším souhlasem; pokud bude potřeba k tomu, abychom vám mohli poskytnout produkty a služby; k dodržení zákonné povinnosti; nebo pokud existuje legitimní a naléhavý zájem, který vyžaduje jejich použití.

Osobní údaje, které o vás získáme, můžeme použít pro tyto účely:

 • Zpracování vašich platebních transakcí (včetně autorizace, vyúčtování, žádostí o vrácení peněz (na kartu) nebo jiných aktivit týkajících se řešení sporů).
 • Ochrana a prevence před zneužitím, neautorizovanými transakcemi, pohledávkami a jinými závazky a pro řízení míry vystavení se rizikům a franšízové kvality, pokud jde o integritu a bezpečnost naší platební sítě.
 • Vytvoření a správa všech účtů, které u nás můžete mít, ověření vaší totožnosti, poskytování našich služeb a odpovědi na vaše dotazy.
 • Poskytování, administrace a komunikace s vaší osobou ohledně produktů, služeb, nabídek, programů a propagačních aktivit společnosti Mastercard, finančních institucí, obchodníků a partnerů (včetně soutěží, sázek nebo jiných marketingových aktivit). Pokud nám poskytnete své telefonní číslo, můžeme vás kontaktovat pomocí automatického telefonického vytáčení v rozsahu povoleném platnými právními předpisy.
 • Vytváření a publikování obchodních adresářů (které mohou obsahovat obchodní kontaktní informace).
 • Provozování, hodnocení a vylepšování obchodních aktivit (včetně vývoje nových produktů a služeb, jako jsou nové programy, které mají usnadnit držitelům karet provádět platby kartou Mastercard na základě informací o tom, které funkce by se vám a našim zákazníkům zamlouvaly, nebo produkty vytvořené pro zlepšení bezpečnosti platebních transakcí; řízení naší komunikace; vyhodnocování efektivity našich reklamních aktivit a jejich optimalizace; analýza našich produktů, služeb, webových stránek, mobilních aplikací a všech dalších digitálních aktiv (dat, prostředků) z důvodu podpory jejich funkcionality; a provádění hloubkových kontrol, vedení účetnictví, provádění auditů, fakturace, sesouhlasení - kontroly souladu a inkasa).
 • Poskytování služeb a doporučení na míru. Můžeme například použít vaše osobní údaje, jako je vaše e-mailová adresa a vaše interakce s našimi webovými stránkami, abychom analyzovali vaše preference, zájmy a chování a mohli vám poskytnout na míru přizpůsobený obsah a nejrelevantnější nabídky, doporučení a e-mailová sdělení o specifickém produktu od společnosti Mastercard, finančních institucí, obchodníků a partnerů.
 • Anonymizace osobních údajů a příprava a dodávání souhrnných datových zpráv s anonymními informacemi (včetně těchto informací: sestavy, analýzy, analytické a předpovědní modely a pravidla a další souhrnné zprávy) pro účely poradenství našim finančním institucím, obchodníkům a dalším zákazníkům a partnerům ohledně minulých a potenciálních budoucích modelů výdajů, zneužití a dalších poznatků, které můžeme z těchto dat získat.
 • Vyhodnocení vašeho zájmu o zaměstnanecký poměr a kontaktování vaší osoby za účelem případného zaměstnání ve společnosti Mastercard.
 • Prosazování našich Podmínek užívání a dle potřeby zavedení, uplatnění a obrana našich zákonných práv.
 • Jak to mohou vyžadovat platné zákony a předpisy, včetně dodržování požadavků zásad „Poznej svého klienta“, právní předpisy a opatření proti praní špinavých peněz, požadavku na protikorupční a sankční kontroly a šetření, nebo na základě soudního rozhodnutí, požadavku orgánu činného v trestním řízení nebo státního úřadu, do jehož pravomoci spadá společnost Mastercard nebo dceřiná společnost společnosti Mastercard anebo který si takovou pravomoc nárokuje.
 • Splnění oborových standard a našich zásad.
 • K jiným účelům, pro které poskytneme zvláštní upozornění v okamžiku shromáždění údajů.

Jestliže se nacházíte na území Evropského hospodářského prostoru („EHP“) nebo ve Švýcarsku, budeme vaše osobní údaje zpracovávat pouze pro výše uvedené účely, pokud máme platný právní základ (právní titul) pro takové zpracování, a to i tehdy, pokud:

 • Jste poskytli svůj souhlas s užitím vašich osobních údajů. Můžeme vás například požádat o souhlas s používáním souborů cookies nebo podobných technologií, abychom vám mohli zasílat marketingová sdělení, personalizovat naše nabídky nebo zpracovávat osobní údaje považované platnými právními předpisy za citlivé.
 • Vaše osobní údaje potřebujeme k tomu, abychom vám poskytli produkty a služby nebo odpověděli na vaše dotazy.
 • Zpracování je nezbytné pro splnění zákonných povinností nebo jiných regulačních povinností, jako je prevence a monitorování podvodů při platebních transakcích.
 • My nebo třetí strana, máme oprávněný zájem na použití vašich osobních údajů. Mezi tyto zájmy patří zajištění a zlepšení bezpečnosti, zabezpečení a výkonnosti našich produktů a služeb, ochrana proti podvodům, prevence podvodů, anonymizace osobních údajů a analýza údajů.

Nebudete předmětem našeho rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, které na vás má právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká, s výjimkou případů, kdy jste výslovně souhlasili se zpracováním, zpracování je nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a společností Mastercard nebo jsme ze zákona povinni použít vaše osobní údaje tímto způsobem, například kvůli prevenci podvodů.

Pokud nám poskytnete jakoukoliv informaci nebo jakýkoliv materiál týkající se jiné fyzické osoby, musíte se ujistit, že sdílení s námi a naše další použití, které vám bylo popsáno, jsou v souladu s platnými právními předpisy, a proto byste například měli tuto fyzickou osobu řádně informovat o zpracování jejích osobních údajů a získat její souhlas, pokud to příslušné právní předpisy vyžadují.

Zobrazit shrnutí

3. Jak sdílíme vaše osobní údaje

Osobní údaje můžeme sdílet s:

 • ústředím společnosti Mastercard v USA, našimi dceřinými společnostmi a dalšími subjekty v rámci skupiny společností MasterCard;
 • poskytovateli služeb jednajícími v našem zastoupení;
 • ostatními účastníky platebního ekosystému, včetně finančních institucí a obchodníků;
 • třetími osobami pro účely monitorování a prevence podvodů nebo pro jiné účely vyžadované právními předpisy,
 • třetími stranami, jejichž funkce použijete v souvislosti s našimi produkty a službami nebo s vaším souhlasem;
 • jinými subjekty, jak je vyžadováno podle platných právních předpisů nebo v případě prodeje nebo převodu naší podnikatelské činnosti nebo majetku.

Osobní údaje, které o vás shromáždíme, neprodáme a ani jinak nezveřejníme a neposkytneme, s výjimkou případů, které jsou popsány v tomto Globálním prohlášení o ochraně osobních údajů, jak vám bylo sděleno v okamžiku shromáždění údajů nebo jak je popsáno ve zvláštním prohlášení o ochraně osobních údajů našeho programu.

Osobní údaje předáváme celosvětově v rámci skupiny dceřiných společností Mastercard v souladu s podmínkami tohoto Globálního prohlášení o ochraně osobních údajů nebo jak jinak uvedeme v okamžiku shromáždění osobních údajů. Jestliže se nacházíte na území Evropského hospodářského prostoru („EHP“) nebo ve Švýcarsku, budeme předávat vaše osobní údaje v souladu se Závaznými podnikovými pravidly společnosti Mastercard, která jsou k dispozici zde.

Vaše osobní údaje můžeme rovněž sdílet také:

 • S finančními institucemi a jinými subjekty, které vydávají platební karty, nebo obchodníky, a to pro účely zpracování platebních transakcí a provádění jiných činností, které požadujete.
 • Se subjekty, které spolupracují se společností MasterCard nebo pomáhají společnosti Mastercard při poskytování produktů a služeb, včetně prevence a monitorování podvodů a identifikačních služeb třetích stran a zajištění bezpečnosti transakcí a našeho systému zpracování plateb.
 • Jestliže vystupujeme jako poskytovatel služeb třetím stranám a poskytujeme jim osobní údaje, které zpracováváme jejich jménem.
 • S našimi poskytovateli služeb, kteří poskytují služby naším jménem, pro účely popsané v tomto Globálním prohlášení o ochraně osobních údajů (nebo v prohlášení o ochraně osobních údajů příslušného programu). Takové poskytovatele služeb smluvně opravňujeme ke zpracování osobních údajů v souladu s našimi pokyny a v míře, v jaké je to nezbytné k poskytování služeb pro nás, anebo v míře, jakou připouští příslušné právní předpisy. Po těchto poskytovatelích služeb požadujeme, aby chránili bezpečnost a důvěrnost osobních údajů, které zpracovávají naším jménem, a to zavedením vhodných technických a organizačních bezpečnostních opatření a povinností důvěrnosti, které jsou závazné pro zaměstnance, kteří mají k osobním údajům přístup.
 • S třetími stranami, jejichž funkce použijete v souvislosti s našimi produkty a službami, včetně sociálních sítí.
 • S jinými třetími stranami s vaším souhlasem.
 • V souladu s platnými právními předpisy nebo právními postupy, nebo pokud se domníváme, že zveřejnění či poskytnutí je nezbytné k ochraně životně důležitých zájmů fyzické osoby, prosazování našich podmínek, zamezení škody nebo finanční ztráty společnosti Mastercard nebo v souvislosti s vyšetřováním podezření z podvodu nebo nezákonné činnosti anebo vyšetřováním uskutečněného podvodu nebo nezákonné činnosti.
 • V případě prodeje nebo převodu naší podnikatelské činnosti nebo majetku nebo jejich části. Pokud k takovému prodeji nebo převodu dojde, vynaložíme přiměřené úsilí na to, abychom nabyvatele vedli k tomu, aby používal osobní údaje, které jste nám poskytli, způsobem, který je v souladu s naším Globálním prohlášením o ochraně osobních údajů. Po takovém prodeji nebo převodu se můžete s případnými dotazy ohledně zpracování těchto osobních údajů obrátit na subjekt, kterému jsme převedli vaše osobní údaje.

Zobrazit shrnutí

4. Vaše práva a možnosti

V závislosti na vaší zemi můžete mít právo nebo možnost:

 • zrušit, vyjádřit nesouhlas (opt out pravidlo) se shromážděním či získáním nebo použitím vašich osobních údajů, včetně používání souborů cookies a podobných technologií, s použitím vašich osobních údajů pro marketingové účely a anonymizace vašich osobních údajů pro analýzu dat;
 • získat přístup k osobním údajům, opravit je, omezit je nebo vznést námitky vůči jejich zpracování nebo si vyžádat jejich vymazání;
 • získat osobní údaje, které jste nám poskytli, abyste je mohli přenést do jiné společnosti;
 • odvolat jakýkoli poskytnutý souhlas;
 • v příslušných případech podat stížnost u vašeho dozorového úřadu.

Jestliže se nacházíte na území Evropského hospodářského prostoru („EHP“) nebo ve Švýcarsku, můžete svá práva uplatnit na portálu „My Data Center“ společnosti Mastercard nebo odeslat žádost tak, jak je níže popsáno v části „Jak nás kontaktovat“.

Jestliže se nacházíte mimo území EHP nebo Švýcarska, můžete odeslat žádost tak, jak je níže popsáno v části „Jak nás kontaktovat“.

K osobním údajům, které o vás uchováváme, máte jistá práva. Nabízíme vám také možnosti volby týkající se toho, jaké osobní údaje od vás získáme, jak s takovými osobními údaji můžeme nakládat a jak s vámi máme komunikovat.

Můžete se rozhodnout:

 • Neposkytnout společnosti Mastercard osobní údaje, a to tak, že nebudete provádět platební transakce. Můžete také odmítnout odeslat osobní údaje přímo nám. Když od vás budeme osobní údaje shromažďovat, uvedeme, zda a proč je nutné je nám poskytnout, stejně jako důsledky toho, pokud tak neučiníte. Jestliže nám neposkytnete osobní údaje, nebudete mít možná přístup k celé nabídce produktů a služeb poskytovaných společností Mastercard a možná nebudeme moci poskytnout vám informace o produktech a službách, pokud jsou tyto informace nezbytné pro jejich poskytnutí, nebo jsme ze zákona povinni je získat v souvislosti s poskytováním takového produktu nebo služby.
 • Vyjádřit nesouhlas, zrušit (opt out pravidlo) shromažďování a použití určitých informací, které o vás shromažďujeme automatizovanými prostředky, když navštívíte naše webové stránky nebo použijete naše aplikace. V některých právních řádech můžete uplatnit svou možnost volby týkající se používání souborů cookies a podobných technologií pomocí nástroje Souhlas se soubory typu cookies, který se zobrazuje v pravém dolním rohu webových stránek společnosti MasterCard. Ve svém prohlížeči naleznete informace o tom, jak dostávat oznámení, že máte v zařízení určité typy souborů cookies, a jak vyjádřit nesouhlas, zrušit (opt out pravidlo) umisťování určitých soborů cookies na vašem zařízení. Vezměte prosím na vědomí, že bez určitých souborů cookies možná nebudete moci využívat všechny prvky našich webových stránek, aplikací nebo online služeb.
 • Vyjádřit nesouhlas, zrušit (opt out pravidlo) určitá použití informací, které o vás shromažďujeme automatizovanými prostředky, když navštívíte webové stránky třetích stran nebo klepnete na naše reklamy. K zobrazování reklam na těchto webových stránkách třetích stran můžeme využít poskytovatele služeb. Tyto reklamy mohou být přizpůsobeny a zobrazeny na základě použití údajů, které jsme my a naši partneři získali na našich webových stránkách a v aplikacích. Kromě toho mohou někteří naši poskytovatelé služeb a partneři shromažďovat informace o vašich online aktivitách v průběhu času a na webových stránkách třetích stran, aby mohli tyto reklamy přizpůsobit a zobrazovat. Reklamy společnosti MasterCard jsou někdy poskytovány s ikonami, které pomáhají spotřebitelům (i) dozvědět se více o tom, jak jsou jejich údaje použity, a (ii) uplatňovat volby, které mohou mít ohledně používání svých údajů. Klikněte zde, popřípadě na ikonu v našich cílených reklamách, a získejte více informací o možnosti vyjádřit nesouhlas, zrušit (opt out pravidlo) nebo omezit využití informací o vašem chování pro účely reklamy.
 • Sdělit nám, abychom vám neposílali marketingové e-maily, a to kliknutím na odkaz pro zrušení odběru v marketingových e-mailech, které od nás obdržíte, nebo tak, že nás kontaktujete, jak je uvedeno níže. Můžete rovněž vyjádřit nesouhlas, zrušit (opt out pravidlo) odběr marketingových e-mailů od společnosti Mastercard, a to tak, že kliknete zde.
 • Vyjádřit nesouhlas, zrušit (opt out pravidlo) anonymizaci osobních údajů pro provedení analýzy dat kliknutím sem.

V-některých právních řádech můžete mít právo:

 • Požádat o přístup a získání informací o osobních údajích, které o vás uchováváme, právo na aktualizaci a opravu nepřesností ve vašich osobních údajích, na omezení jejich zpracování nebo na uplatnění námitky proti zpracování vašich osobních údajů, na anonymizaci nebo odstranění či vymazání vhodným způsobem nebo na uplatnění přenositelnosti údajů, abyste mohli snadno své osobní údaje převést k jiné společnosti. Navíc můžete mít také právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to i ve vaší zemi bydliště/trvalého pobytu, na pracovišti nebo tam, kde došlo k incidentu.
 • Odvolat jakýkoliv souhlas, který jste nám dříve poskytli v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, a to kdykoli a bezplatně. Vaše preference budeme nadále uplatňovat, zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu tím nebude dotčena.

Můžete vyjádřit nesouhlas, zrušit (opt out pravidlo) určité zpracování vašich osobních údajů, např. přes naši opt-out webovou stránku.

Tato práva mohou být za určitých okolností omezena podle požadavků místního práva.

Pokud si přejete aktualizovat své preference, požádat nás o odstranění (vymazání) vašich údajů z našich adresářů nebo podat žádost k uplatnění svých práv podle platných právních předpisů, kontaktujte nás prosím způsobem popsaným níže v části „Jak nás kontaktovat“.

Pokud se nacházíte na území EHP nebo ve Švýcarsku, můžete vedle způsobu popsaného níže v části „Jak nás kontaktovat“ jednoduše uplatnit svá práva také pomocí portálu „My Data Center

Pokud se nacházíte mimo území EHP nebo Švýcarska, můžete svá práva uplatnit tak, že nás budete kontaktovat způsobem popsaným níže v části „Jak nás kontaktovat“.

Pokud při zpracování osobních údajů nesplníme vaše očekávání nebo pokud chcete podat stížnost na naše postupy ochrany osobních údajů, prosím informujte nás, protože nám to dává možnost problém vyřešit. Uveďte veškeré podrobnosti o problému, pomůžete nám tak na váš požadavek zareagovat. Snažíme se přezkoumat a reagovat na všechny stížnosti v přiměřené lhůtě a podle požadavků platných právních předpisů.

Podrobné informace o Certifikaci APEC a postupu při řešení sporů získáte kliknutím na označení TRUSTe.

Zobrazit shrnutí

5. Předávání dat

Mastercard je globální společnost. Vaše osobní údaje můžeme předat do Spojených států a dalších zemí, které nemusí mít stejné právní předpisy o ochraně údajů jako země, ve které jste tyto údaje původně poskytli. My ale budeme chránit vaše osobní údaje v souladu s tímto Globálním prohlášením o ochraně osobních údajů nebo tak, jak vám to bylo oznámeno.

Pokud se nacházíte v EHP, zpracujeme vaše osobní údaje v souladu se Závaznými podnikovými pravidly společnosti Mastercard a dalšími mechanismy předávání dat.

Postupy společnosti Mastercard při ochraně osobních údajů tak, jak jsou popsány v tomto Globálním prohlášení o ochraně osobních údajů, jsou v souladu se Systémem pravidel přeshraniční ochrany osobních údajů APEC (APEC Cross Border Privacy Rules System). Tento systém stanoví rámcová pravidla pro organizace k zajištění ochrany osobních údajů, které si předávají členské ekonomiky APEC. Podrobné informace o rámcových pravidlech APEC naleznete na stránkách: http://www.apec.org/Groups/Committee-on-Trade-and-Investment/~/media/Files/Groups/ECSG/CBPR/CBPR-PoliciesRulesGuidelines.ashx.

Mastercard je globální společnost. Osobní údaje, které o vás shromáždíme, můžeme předat příjemcům v jiných zemích, než je vaše země, včetně Spojených států, kde sídlí naše ústředí. V těchto zemích nemusí platit stejné právní předpisy o ochraně osobních údajů jako v zemi, kde jste původně údaje poskytli. Při předání osobních údajů, které o vás shromáždíme, do jiných zemí budeme tyto údaje chránit tak, jak je popsáno v tomto Globálním prohlášení o ochraně osobních údajů, a tak, jak vám bylo sděleno v okamžiku shromáždění údajů nebo jak je popsáno ve zvláštním prohlášení o ochraně osobních údajů našeho programu.

Řídíme se platnými právními požadavky poskytujícími přiměřené záruky pro předání osobních údajů do jiných zemí, než je země, ve které se nacházíte. Zejména jsme vypracovali a zavedli soubor Závazných podnikových pravidel společnosti Mastercard („ZPP“ - „BCR“), která byla uznána úřady pro ochranu osobních údajů v EHP jako poskytující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, které globálně zpracováváme. Kopie našich ZPP - BCR je k dispozici zde. Můžeme také předat osobní údaje do zemí, pro které byla vydána rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany, využívat smluvní ochranu při předání osobních údajů třetím stranám, jako jsou Standardní smluvní doložky Evropské komise nebo jejich ekvivalent podle platných právních předpisů, nebo ve vhodných případech spoléhat na zapsání třetích stran do seznamu štítu soukromí v rámci dohody EU-US nebo Swiss-US Privacy Shield Frameworks (evropsko-americký nebo švýcarsko-americký Rámec ochrany soukromí). Pokud chcete získat kopii záruk, které používáme při předání osobních údajů mimo EHP, můžete nás kontaktovat, jak je popsáno níže v části „Jak nás kontaktovat“.

Postupy společnosti Mastercard při ochraně osobních údajů tak, jak jsou popsány v tomto Globálním prohlášení o ochraně osobních údajů, jsou rovněž v souladu se Systémem pravidel přeshraniční ochrany osobních údajů APEC (APEC Cross Border Privacy Rules System). Tento systém stanoví rámcová pravidla pro organizace k zajištění ochrany osobních údajů, které si předávají členské ekonomiky APEC. Podrobné informace o rámcových pravidlech APEC naleznete na stránkách: http://www.apec.org/Groups/Committee-on-Trade-and-Investment/~/media/Files/Groups/ECSG/CBPR/CBPR-PoliciesRulesGuidelines.ashx.

Zobrazit shrnutí

6. Jak chráníme vaše osobní údaje

K ochraně vašich osobních údajů máme zavedena vhodná bezpečnostní opatření a osobní údaje uchováváme pouze po omezenou dobu.

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro společnost Mastercard důležitá. Zavázali jsme se chránit informace, které shromáždíme. Používáme administrativní, technické a fyzické ochranné prostředky vytvořené k ochraně osobních údajů, které nám poskytnete nebo které získáme, před jejich zničením, ztrátou, změnou, přístupem, sdělením nebo použitím náhodným, nezákonným nebo neoprávněným způsobem. U řady našich webových stránek, ze kterých přenášíme určité osobní údaje, používáme šifrování SSL.

Dále přijímáme opatření k vymazání vašich osobních údajů nebo jejich uchování ve formě, která neumožňuje identifikaci vaší osoby, pokud tyto informace již nejsou nezbytné pro účely, pro které je zpracováváme, s výjimkou případů, kdy jsme podle právních předpisů povinni tyto informace uchovávat déle. Při určování doby uchovávání zohledňujeme různá kritéria, jako například typ produktů a služeb, které jste si vyžádali nebo které jsme vám poskytli, povahu a délku našeho vztahu k vám, případná opakovaná registrace pro naše produkty nebo služby, dopad na služby, které vám poskytujeme, pokud odstraníme některé informace od vás nebo o vás, povinné lhůty pro uchovávání stanovené právním předpisem a promlčecí lhůty.

Zobrazit shrnutí

7. Funkce, prvky a odkazy na jiné webové stránky

Můžete se rozhodnout použít určité funkce a prvky, které jsou k dispozici díky tomu, že spolupracujeme s jinými subjekty, které fungují nezávisle na společnosti Mastercard, jako jsou sociální sítě a webové stránky třetích stran. Neneseme odpovědnost za obsah, vaše použití a postupy pro ochranu osobních údajů těchto webových stránek

Na našich webových stránkách mohou být pro vaše pohodlí a z informačních důvodů vloženy odkazy na jiné webové stránky. Můžeme vám také umožnit používání určitých funkcí a prvků, které jsou k dispozici díky tomu, že spolupracujeme s jinými subjekty. Tyto webové stránky a funkce a prvky, které mohou zahrnovat nástroje pro sociální sítě a geografické umístění, fungují nezávisle na společnosti Mastercard a jako takové jsou jasně označeny. Mohou mít svá vlastní prohlášení o ochraně osobních údajů nebo vlastní zásady ochrany osobních údajů a výrazně vám doporučujeme, abyste se s nimi seznámili. Jestliže odkazované webové stránky, které navštívíte nebo použijete, nejsou ve vlastnictví společnosti Mastercard nebo nad nimi společnost Mastercard nemá kontrolu, neneseme odpovědnost za obsah webových stránek, za jakékoliv použití webových stránek ani za zásady ochrany osobních údajů těchto webových stránek.

Mastercard vám nabízí možnost na sociálních sítích sdílet a zmiňovat informace o produktech a službách Mastercard a odkazovat na ně. Můžete například dát u některé nabídky „To se mi líbí“ („like“) pomocí svého účtu na Facebooku nebo poslat „tweet“ s nabídkou („tweetnout” nabídku) na Twitteru. Můžete se také rozhodnout použít určité funkce a prvky na našich webových stránkách, ke kterým můžete přistupovat nebo které jsou k dispozici díky naší spolupráci s jinými subjekty, které nejsou nijak přidruženy ke společnosti Mastercard. Tyto funkce a prvky, včetně nástrojů pro geografické umístění, jsou provozovány třetími stranami a jako takové jsou jasně označeny. Poskytovatelé sociálních sítí, jako jsou Facebook a Twitter, a tyto třetí strany fungují nezávisle na společnosti Mastercard a nemají nezbytně stejné zásady ochrany osobních údajů jako společnost MasterCard. Pokud se rozhodnete použít jejich služby, zkontrolujte jejich prohlášení o ochraně osobních údajů. Společnost Mastercard nemůže nést odpovědnost za obsah těchto nástrojů sociálních sítí a webových stránek a aplikací třetích stran a jejich použití nebo za jejich zásady a praktiky ochrany osobních údajů.

Zobrazit shrnutí

8. Aktualizace tohoto Globálního prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto Globální prohlášení o ochraně osobních údajů může být pravidelně aktualizováno tak, aby odráželo změny v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Toto Globální prohlášení o ochraně osobních údajů může být pravidelně aktualizováno tak, aby odráželo změny v našich zásadách ochrany osobních údajů. Na příslušné webové stránky umístíme jasně viditelné prohlášení, abychom vás upozornili na každou významnou nebo podstatnou změnu našeho Globálního prohlášení o ochraně osobních údajů předtím, než daná změna nabude účinnosti, a v horní části Prohlášení uvedeme datum poslední aktualizace. Aktualizace Globálního prohlášení o ochraně osobních údajů může v některých případech vyžadovat váš souhlas.

Zobrazit shrnutí

9. Jak nás kontaktovat

Můžete napsat e-mail naší společnosti a našemu Pověřenci pro ochranu osobních údajů na adresu privacyanddataprotection@mastercard.com. Jestliže se nacházíte na území Evropského hospodářského prostoru („EHP“) nebo ve Švýcarsku, je správcem údajů společnost Mastercard Europe SA a žádost o uplatnění svých práv k vašim osobním údajům můžete odeslat prostřednictvím a na portálu „My Data Center“ společnosti Mastercard.

Máte-li jakékoli dotazy, připomínky nebo stížnosti ohledně tohoto Globálního prohlášení o ochraně osobních údajů a našich zásad ochrany osobních údajů nebo chcete aktualizovat vaše preference ochrany osobních údajů, napište nám, prosím, e-mail na adresu: privacyanddataprotection@mastercard.com nebo nám napište na adresu:

Global Privacy Office
Mastercard International Incorporated
2000 Purchase Street
Purchase, New York 10577
USA

Jestliže se nacházíte na území Evropského hospodářského prostoru („EHP“) nebo ve Švýcarsku, odpovídá za zpracování vašich osobních údajů společnost Mastercard Europe SA. Žádost o uplatnění svých práv k vašim osobním údajům můžete odeslat prostřednictvím a na portálu „My Data Center“ společnosti Mastercard nebo nám napište e-mail na adresu: privacyanddataprotection@mastercard.com nebo nám napište na adresu:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer)
Mastercard Europe SA
Chaussée de Tervuren 198A
B-1410 Waterloo
Belgie

Pro otázky ohledně karty Mastercard a vašeho nákupu byste měli kontaktovat vaši finanční instituci nebo obchodníka. Další informace o tom, jak je kontaktovat, naleznete na jejich vlastních webových stránkách.

Zobrazit shrnutí