Aplikace Smart Data 2. generace

Webová správa údajů o transakcích pro podniky

Nemusíte si kupovat žádný software ani vynakládat úsilí a náklady na realizaci. Stačí, když se ve vyhledávači jednoduše přihlásíte ke svému firemnímu účtu. Váš účet se nachází na internetovém portálu Smart Data Generation 2. Během chvilky se vám zobrazí veškeré relevantní údaje k transakcím provedeným kreditní kartou. Veškeré údaje jsou držitelům karet, vedení společnosti či mezinárodním auditorům k dispozici v závislosti na uživatelském profilu.

Kompletní zprávy o výdajích si můžete vyexportovat přímo do svého podnikového informačního systému (ERP), abyste s nimi mohli dále pracovat. Aplikace Smart Data 2. generace tak zavádí nový standard ve správě údajů o transakcích provedených kreditními kartami.

Výhody pro váš podnik:

  • Mezinárodní aplikace pro správu výdajů a webové zprávy 
  • Není nutné instalovat nový software 
  • Snadná manipulace podle místních požadavků (podporováno je 16 jazyků a všechny významné světové měny) 
  • Přístup k údajům v reálném čase, vytváření zpráv a export údajů
  • Hodnocení konsolidovaných údajů na regionální, národní a světové úrovni 
  • Kontrolovaný přístup k údajům pomocí integrace uživatelských profilů všech programů pro firemní karty Mastercard® 
  • Maximální zabezpečení údajů 
  • Propracovaná funkce rozúčtování nákladů včetně rozdělení výdajů, manuální tvorby dokladů apod.