World Mastercard for Business®

Výhody a služby, jež vám umožní podnikat odkudkoli

Karta, která vám k podnikání poskytne vše potřebné – mimo jiné vyšší odměny, vyšší kupní sílu a intenzivnější kontroly zaměstnanců.

Mastercard Global Service

Získáte přístup k asistenční službě v případě nouze v podstatě kdekoli, kdykoli a v libovolném jazyce. Mastercard Global Service je vám k dispozici v případě potřeby nahlásit ztrátu či odcizení karty, získat náhradní kartu či hotovostní zálohy, nutnosti zjistit polohu bankomatu a potřeby zodpovědět dotazy ohledně vašeho účtu.

Nulová odpovědnost

Nedělejte si starosti, když víte, že finanční instituce, která vydala vaši kartu, vás nebude činit zodpovědnými za neoprávněné platby provedené online, telefonem či v obchodech. Existují zde určitá omezení.

Medical asistence při cestování

K dispozici je globální síť praktických lékařů, zubařů, nemocnic a lékáren. Je-li držitel karty hospitalizován, MasterAssist® předá zprávu domů, zařídí převoz držitele karty do jiného zařízení nebo zprostředkuje příjezd rodinného příslušníka či přítele za držitelem karty, cestoval-li sám.

Mastercard Business asistence 

Poskytuje pomoc a informace před odjezdem do destinace, např. informace o hotelích, restauracích, letenkách a cestování.